Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Limbowa

  • Łączna kwota inwestycji: 74 302,43 zł

Opis inwestycji

Zlecono wykonanie: projektu technicznego branży drogowej, sanitarnej na budowę odcinka ulicy Limbowej (od skrzyżowania z ulicą Północną do skrzyżowania z ulicą Iglastą w Brodnicy), aktualizację kosztorysów, podziały geodezyjne oraz opłaty przyłączeniowe.