Przebudowa boiska sportowego przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

2024 r.

2 150 000,00 zł

Zakres prac do wykonania: -Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 44…

Zobacz inwestycję

„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy”

2024 r.

3 159 419,00 zł

Budowa zadaszenia o wymiarach zewnętrznych 42 m x 26 m…

Zobacz inwestycję

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

2024-2025

14 600 000,00 zł

6 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisana została…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Azaliowej

2024 r.

390 000,00 zł

5 stycznia 2024 r. w Urzędzie Miejskim podpisano umowę z…

Zobacz inwestycję

Budowa hali lodowiska na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy

2024 r.

6 386 809,76 zł

6 lutego br. w Urzędzie Miejski w Brodnicy została podpisana…

Zobacz inwestycję

Budowa Singletrack z elementami Pumptracku

2024 r.

780 000,00 zł

Budowa 2 torów rowerowych typu singletrack z elementami pumptrack. Tory…

Zobacz inwestycję

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej łączącej park Jana Pawła II z ul. Sienkiewicza w Brodnicy

2024 r.

650 000,00 zł

Zakres do realizacji - ścieżka pieszo-rowerowa łącząca park Jana Pawła…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ul. Wieniawskiego w Brodnicy

2024 r.

200 000,00 zł

Budowa chodnika o długości 256,09 m o nawierzchni z kostki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ul. Piaski w Brodnicy

2024 r.

1 200 000,00 zł

Przebudowa ul. Piaski - w ramach zadania planuje się przebudowę…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Brodnicy

2024 r.

1 897 336,08 zł

Zakres prac do wykonania-  nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o długości…

Zobacz inwestycję

Modernizacja komunikacji miejskiej w Brodnicy poprzez nową infrastrukturę na przystankach autobusowych

2023 r.

503 709,63 zł

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował: -rozbiórkę istniejących ławek, znaków, koszy,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy

2023 r./2024 r.

8 212 407,63 zł

Przebudowa ulic miejskich na terenie Gminy Miasta Brodnicy: zadanie zrealizowano,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Tatrzańskiej, numer drogi 081194C od km 0,00 do km 0,245

2023 r.

908 919,04 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: 1.roboty przygotowawcze i ziemne: ustawienie…

Zobacz inwestycję

Budowa przejść dla pieszych-skrzyżowanie ul. Cmentarnej z ul. Wiejską

2023 r.

198 400,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -wybudowanie kablowej linii elektroenergetycznej oraz…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie placu przy ul. Nowej w Brodnicy (bloki nr 1-3)

2023 r.

375 000,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował; 1.wykonanie robót przygotowawczych: odtworzenie trasy…

Zobacz inwestycję

Budowa ulicy Generała Stanisława Pruszyńskiego w Brodnicy nr drogi 000018C od km 0,00 do km 0,239

2023 r.

115 169,00 zł

Zadanie wykonano, wybudowano nawierzchnię wraz z odwodnieniem. Zakres prac obejmował:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ul. Siewnej w Brodnicy

2023 r.

935 853,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -wybudowanie drogi gminnej o długości…

Zobacz inwestycję

Przebudowa dróg gminnych poprzez budowę chodników w Brodnicy przy ul. Armii Krajowej, ul. Wojska Polskiego, ul. Bocznej, ul. Poprzecznej oraz przejścia dla pieszych na ul. Nowej

2023 r.

1 023 114,00 zł

W 2023 r. rozpoczęto prace związane z przebudową dróg gminnych…

Zobacz inwestycję

Modernizacja obiektów szkół i przedszkoli miejskich

2023 r.

643 840,00 zł

W ramach zadania wykonano: remont pomieszczeń wraz z ich dostosowaniem…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Tatrzańska w Brodnicy

2023 r.

66 372,00 zł

Zadanie wykonano zakres prac obejmował: -ręczne układanie w rowach kablowych…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Długa (od numeru 54 do pętli autobusowej)

2023 r.

189 267,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: montaż i ustawienie słupów oświetleniowych…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia w ul. Generała Stanisława Pruszyńskiego

2023 r.

48 745,00 zł

Wykonano oświetlenie w ul. Pruszyńskiego w Brodnicy.

Zobacz inwestycję

Świat Dziecka – edukacyjno – ekologiczny plac zabaw wraz z boiskiem przy ul. Tatrzańskiej w Brodnicy

2023 r.

995 700,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -wykonanie niwelacji terenu -wybudowanie chodnika…

Zobacz inwestycję

Budowa placu fitness przy Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

2023 r.

101 844,00 zł

W ramach naboru wniosków na dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika na odcinku dł. 151 mb ul. Władysława Reymonta

2023 r./2024 r.

149 000,00 zł

Rozbudowa ulicy Władysława Reymonta w Brodnicy poprzez budowę chodnika na odcinku o długości 151 mb.  Chodnik przyczyni…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2023 r.

2023r.

1 287 364,47 zł

.

Zobacz inwestycję

Budowa układu kompensacji mocy biernej

2023 r.

26 028,37 zł

Zobacz inwestycję

Budowa instalacji fotowoltaicznej

2023-...

0,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Truskawkowa

2023 r.

21 046,84 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 90 mm - 156…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci deszczowej – ul. Ogrodowa

2023 r.

7 236,00 zł

Rekonstrukcja kolektora deszczowego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Sikorskiego

2023 r.

96 991,20 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Truskawkowa

2023 r.

33 958,59 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm -…

Zobacz inwestycję

Budowa rezerwowego kolektora sanitarnego pod dnem rzeki Drwęcy

2023-...

29 598,00 zł

Budowa rezerwowego kolektora kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Drwęcy -…

Zobacz inwestycję

Mikroinstalacja fotowoltaiczna – SUW Karbowo

2023 r.

124 331,84 zł

Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej SUW Karbowo. W ramach zadania zamontowano 199…

Zobacz inwestycję

Wymiana parkomatów

2023 r.

858 431,76 zł

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie 25 szt. parkometrów na terenie…

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Strażackiej w Brodnicy

2022 r./2023 r.

4 694 565,00 zł

Zadanie wykonano w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmował…

Zobacz inwestycję

Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy

2022 r./2023 r.

10 227 868,47 zł

Wykonano w ramach zadania: 1. Pomost kąpielowy 2. Pomost przy…

Zobacz inwestycję

Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR + w Brodnicy

2022 r./2023 r.

4 988 679,44 zł

Zakres prac obejmował: wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą…

Zobacz inwestycję

Budżet obywatelski: Tężnia solankowa w Brodnicy

2022 r./2023 r.

675 000,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -wybudowanie obiektu o konstrukcji drewnianej…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Krętej

2022 r.

158 320,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował wykonanie: - robót rozbiórkowych i…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Kościelnej

2022 r.

774 310,90 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -wykonanie nowej nawierzchni jezdni z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy ul. Wyspiańskiego 081115C

2022 r.

120 827,71 zł

Zakres prac obejmował: ułożenie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej –…

Zobacz inwestycję

Przebudowa przejść dla pieszych w Brodnicy: ul. al. J. Piłsudskiego 081149C, ul. Podhalańska 081018C, ul. Gen. Maczka 083325C

2022 r.

311 730,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania: -nawierzchni z kostki brukowej…

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Polnej

2022 r.

800 000,00 zł

Zakres prac obejmował: -budowę kanalizacji deszczowej z dwoma wylotami betonowymi…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi gminnej nr 081050C (ul. Okrężna w Brodnicy) na odcinku od km 0+028 do km 0+725, dł. 697 m oraz drogi gminnej nr 081094 C (ul. Zakątek w Brodnicy) od km 0+003,5 do km 0+531,5, dł. 528 m

2022 r.

1 037 285,36 zł

Remont drogi gminnej nr 081050C (ulica Okrężna) na odcinku od…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Wczasowa

2022 r.

232 000,00 zł

Zadanie wykonano , zakres prac obejmował wykonanie: -ręczne kopanie rowów…

Zobacz inwestycję

Budżet Obywatelski: Brodnickie przycupki

2022 r.

97 544,00 zł

Brodnickie przycupki - zadanie zrealizowano: wykonano i zamontowano ławki typu…

Zobacz inwestycję

Budżet Obywatelski: Rozbudowa placu zabaw na osiedlu Michałowo

2022 r.

242 067,00 zł

Zadanie zrealizowano. Zakres prac obejmował: -budowa placu zabaw wraz z…

Zobacz inwestycję

Budżet Obywatelski: Pszczela wyspa

2022 r.

22 200,00 zł

Wykonano rabaty bylinowe złożone wyłącznie z roślin miododajnych tzw. „Pszczelej…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja plaży miejskiej wraz z remontem istniejącego pomostu

2022 r.

1 200 000,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -rozbiórkę balustrady drewnianej -64.82 m…

Zobacz inwestycję

Budowa Placu fitness przy Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy w ramach naboru wniosków na dofinansowania zadań inwestycyjnych pn.: „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa – Edycja 2023”

2022 r.

85 000,00 zł

Zadanie zrealizowano. Inwestycja polegała na: -budowie placu zabaw o nawierzchni…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy

2022 r.

7 881 630,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia z…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2022 r.

2022r.

1 019 914,48 zł

Zobacz inwestycję

Budowa instalacji chłodzenia mieszanki paliwowo- powietrznej dla układu Kogeneracji

2022 r.

224 193,14 zł

Zobacz inwestycję

Budowa przyłączy i węzłów wg zapotrzebowania

2022 r.

509 289,56 zł

Zobacz inwestycję

Budowa układu kogeneracyjnego na bazie gazu ziemnego II etap

2022 r.

250 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Agregaty prądotwórcze

2022 r.

376 265,49 zł

Zakup agregatów prądotwórczych jak awaryjne źródło energii elektrycznej dla główny…

Zobacz inwestycję

System telekomunikacyjny

2022 r.

19 700,00 zł

Modernizacja systemu telekomunikacyjnego dla obiektów MPWiK.

Zobacz inwestycję

Kraty w centralnej przepompowni

2022 r.

190 514,05 zł

Zakup krat mechanicznych dla obiektu centralnej przepompowni.

Zobacz inwestycję

Centralna klimatyzacja

2022 r.

101 513,87 zł

Montaż klimatyzacji centralnej w obiekcie biurowca.

Zobacz inwestycję

Przyczepa pod agregat prądotwórczy

2022 r.

9 900,00 zł

Zakup przyczepy pod mobilny agregat prądotwórczy.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Słowackiego

2022 r.

58 999,50 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kręta

2022 r.

126 274,50 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu i urządzeń. Prasopłuczka

2022 r.

150 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono i uruchomiono prasopłuczkę - urządzenie do…

Zobacz inwestycję

Aeratory pływające 7.5 kW komory 8a

2022 r.

96 184,04 zł

Zakup i montaż aeratorów pływających o osi pionowej do napowietrzania…

Zobacz inwestycję

Plac operacyjny dla samochodów specjalistycznych

2022 r.

58 309,61 zł

W ramach zadania wykonano plac dla samochodów specjalistycznych Działu Sieci,…

Zobacz inwestycję

System Telekomunikacyjny PLATAN w oczyszczalni ścieków

2022 r.

5 965,50 zł

W ramach zadania zakupiono, zmontowano i uruchomiono: serwer telekomunikacyjny, centralę…

Zobacz inwestycję

Separator piasku

2022 r.

12 135,80 zł

W ramach zadania zmontowano zakupiony wraz z kontenerami stacji zlewnych…

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni osadu

2022 r.

51 342,54 zł

W ramach zadania wykonano nowe stanowisko pompowe – pompa nr…

Zobacz inwestycję

Zestaw do roztwarzania polimeru

2022 r.

39 702,27 zł

W ramach zadania zmontowano zakupiony zestaw urządzeń do dozowania, roztwarzania…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Świerkowej w Brodnicy

2021 r./2022 r.

777 692,53 zł

W 2021 roku rozstrzygnięto przetarg i rozpoczęto prace, zadanie zakończono…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi w ul. Iglastej

2021 r.

889 560,75 zł

Droga - ul. Iglasta: zadanie wykonano, zakres prac obejmował wykonanie:…

Zobacz inwestycję

Nawierzchnia wraz z odwodnieniem- ul. Podmiejska

2021 r.

259 837,50 zł

Zakres prac obejmował wykonanie: 1) Branża drogowa:  rozebranie chodników z…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Tuwima

2021 r.

40 000,00 zł

Zakres prac obejmował: - ręczne kopanie rowów; wykopy ręczne; -…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ulicy Zawiszy Czarnego

2021 r.

101 500,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: - frezowanie nawierzchni asfaltu na…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Wiejskiej

2021 r.

186 000,00 zł

Zadanie wykonano zakres robót obejmował: roboty rozbiórkowe i przygotowawcze; -krawężniki,…

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej Etap II

2021 r.

526 600,00 zł

Zakres prac obejmował wykonanie: - kanału z rur kanalizacyjnych PP,…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia w ul. Długiej (odnoga)

2021 r.

45 000,00 zł

Wykonano oświetlenie drogowe w odnodze ul. Długiej w Brodnicy. Zakres…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Boczna (prawa strona etap II)

2021 r.

70 000,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: - ławy betonowej z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa przejścia dla pieszych w Brodnicy ul. Wyspiańskiego

2021 r.

120 831,40 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: ułożenie krawężników betonowych na podsypce…

Zobacz inwestycję

Partypacja w kosztach budowy ul. Litewskiej

2021 r.

80 000,00 zł

Partycypacja w kosztach budowy ul. Litewskiej (odcinek od ul. Litewskiej…

Zobacz inwestycję

Budżet Obywatelski: Oświetlenia ul. Iglastej

2021 r.

61 500,00 zł

Oświetlenie ulicy Iglastej. Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: montaż słupów…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia trasy biegowej znajdującej się w Lasku Miejskim w Brodnicy

2021 r.

74 800,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował: -ułożenie kabla wielożyłowego (730,00 m)…

Zobacz inwestycję

Budowa Brodnickiej Sfery Psiej Aktywności

2021 r.

180 000,00 zł

Zadanie realizowano, zakres robót obejmował: -niwelacja terenu z odwozem urobku…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2021 r.

2021r.

1 019 369,81 zł

Zobacz inwestycję

Rozbudowa Izar Net

2021 r.

8 000,00 zł

Zobacz inwestycję

System monitoringu

2021 r.

641 950,00 zł

Wykonanie systemu monitoringu w kotłowni na ul. Malickiego.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Ustronie

2021 r.

19 238,59 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul, Wyspiańskiego

2021 r.

39 150,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

System telewizji przemysłowej BAZA MPWiK

2021 r.

67 869,95 zł

Wykonanie monitoringu na obiekcie BAZA MPWiK.

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu i urządzeń. Przepływomierze ścieków.

2021 r.

16 300,00 zł

Zakup ściekomierzy do przewodów tłocznych ścieków i osadów w oczyszczalni…

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu i urządzeń. Ładowarka teleskopowa JCB 535

2021 r.

191 500,00 zł

Zakup ładowarki teleskopowej na potrzeby kompostowania osadów ściekowych.

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu i urządzeń. Rozrzutnik obornika 8 ton

2021 r.

31 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono nowy rozrzutnik do stabilizacji osadów ściekowych.

Zobacz inwestycję

Kraty mechaniczne oczyszczalnia ścieków

2021 r.

315 191,66 zł

W ramach inwestycji zakupiono nowe kraty mechaniczne do oczyszczania mechanicznego…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku biurowo-magazynowego

2021-2022

188 561,55 zł

Remont pomieszczeń biura obsługi klienta.

Zobacz inwestycję

Zakup sprzętu i urządzeń. Kontener samowyładowczy (2 sztuki)

2021-2022

5 160,00 zł

Zakup kontenerów samowyładowczych do odpadów powstających w oczyszczalni ścieków.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Kręta/Podgórna

2021-2022

29 593,79 zł

Spinka sieci wodociągowej w ul. Krętej i Podgórnej - budowa…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Karbowska / Topolowa

2021-2023

105 420,32 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 52…

Zobacz inwestycję

Nawierzchnia wraz z odwodnieniem ul. Podmiejska

2020 r.

321 000,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: 1) Branża drogowa: -…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Partyzantów (II etap)

2020 r.

34 233,48 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac wykonanych: - rozebranie chodników z płyt…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Wiejska- przebudowa nawierzchni do skrzyżowania Niskie Brodno

2020 r.

149 991,20 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac wykonanych: roboty rozbiórkowe przygotowawcze; - krawężniki…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Karbowska – od przystanku do Zespołu Szkół Rolniczych

2020 r.

89 968,78 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonanie: - roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Okrężna – przebudowa nawierzchni od skrzyżowania z ul. Kolejową

2020 r.

152 292,36 zł

Zakres prac obejmował: -roboty rozbiórkowe przygotowawcze; -krawężniki betonowe – 162…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Witosa (od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Matejki)

2020 r.

150 000,00 zł

Przebudowa chodnika ul. Witosa od Spółdzielni Mieszkaniowej do ul. Matejki.

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich

2020 r.

127 301,24 zł

W ramach modernizacji budynków szkół i przedszkoli zlecono wykonanie: -robót…

Zobacz inwestycję

Nowe oblicze Lasku Miejskiego

2020 r.

464 480,00 zł

Wykonane trasę biegową oraz miejsce odpoczynku dla mieszkańców Brodnicy.

Zobacz inwestycję

Utworzenie trasy biegowej na terenie Lasku Miejskiego

2020r.

43 542,00 zł

Zlecono opracowanie dokumentacji projektowej, rozstrzygnięto przetarg, planowana realizacja zadania 2021,…

Zobacz inwestycję

Modernizacja kładki przez rzekę Drwęcę w Brodnicy (pomiędzy ulicami Nad Drwęcą i Lidzbarską)

2020 r.

560 900,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował wykonania: - roboty rozbiórkowe -wykopy…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 560 poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej z miejscowości Osiek przez wieś Gorczenica (gmina Brodnica) do miasta

2020 r.

472 870,06 zł

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach budowy zadania pn: „Rozbudowa…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2020 r.

2020 r.

1 235 917,58 zł

Zobacz inwestycję

Budowa garażu konstrukcji stalowej wymiary 4×6 m w kotłowni

2020 r.

9 290,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci ul. 3 Maja

2020 r.

231 092,44 zł

Zobacz inwestycję

Zakup systemu Izar

2020 r.

62 150,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku biurowo – magazynowego

2020 r.

126 365,46 zł

Adaptacja magazynu na pomieszczenia biurowe dla działu sieci.

Zobacz inwestycję

System telewizji przemysłowej SUW Karbowo

2020 r.

25 030,00 zł

Wykonanie monitoringu na obiekcie SUW Karbowo.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kościuszki

2020 r.

105 400,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Lipowa

2020-2021

67 762,76 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 102…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Świerkowa

2020-2021

73 729,72 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 mm - 164…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci deszczowej – ul. Łazienna

2020-2021

143 694,29 zł

Przebudowa końcowego odcinka kanalizacji deszczowej wraz z budową nowego wylotu…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci deszczowej ul. majora Henryka Sucharskiego, Anieli Krzywoń, Wiejska, Świętokrzyska

2019 r.

88 200,00 zł

Rozbudowano sieć deszczową ww. ulicach oraz wybudowano studnię z włazem…

Zobacz inwestycję

Chodnik w ul. Partyzantów (prawa strona od skrzyżowania z ul. Sądową)

2019 r.

67 465,90 zł

Zadanie zrealizowano, zakres robót obejmował: -rozebranie  chodników z płyt betonowych…

Zobacz inwestycję

Droga wraz z odwodnieniem ul. Rataja (do skrzyżowania z ul. Wiejską od drogi gminnej gruntowej prowadzącej do miejscowości Kruszynki 189 mb)

2019 r.

444 337,73 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: 1.Branża drogowa: -roboty rozbiórkowe i…

Zobacz inwestycję

Budowa ul. Familijnej

2019 r.

961 633,45 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował: - roboty rozbiórkowe i…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Południowa

2019 r.

363 031,33 zł

Zrealizowano, zakres prac obejmował: 1.Branża drogowa: - Roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Moniuszki

2019 r.

44 700,00 zł

Zadanie wykonano, rozbudowano sieć deszczową w ul. Moniuszki w Brodnicy.

Zobacz inwestycję

Rozbudowa sieci deszczowej w ul. Wodnej

2019 r.

24 300,00 zł

Wybudowano dodatkowe wpusty uliczne oraz zamontowano zawór przeciw zalewowy na…

Zobacz inwestycję

Wymiana oświetlenia z opraw rtęciowych na lampy typu LED na sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 w Brodnicy przy ul. Matejki

2019 r.

41 820,00 zł

Zadanie zrealizowano. Zakres robót obejmował: -wykonano demontaż opraw rtęciowych -montaż…

Zobacz inwestycję

Przebudowa bieżni w Szkole Podstawowej nr 2 w Brodnicy – etap II

2019 r.

365 000,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -wykonanie chodnika -korytowanie z profilowaniem…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Cmentarnej do ul. Sienkiewicza

2019 r.

269 858,46 zł

Wybudowano ciąg pieszo rowerowy o długość 410 mb.

Zobacz inwestycję

Ciąg pieszo-rowerowy na długości ok. 500 mb od ulicy Łaziennej do skrzyżowania z ulicą Królowej Jadwigi – 3-go Maja

2019 r.

0,00 zł

Partycypacja w kosztach - wybudowanie odcinek ciągu pieszo-rowerowego na długości…

Zobacz inwestycję

Budowa odcinka pieszo-rowerowego od ul. Królowej Jadwigi

2019 r.

26 322,00 zł

Partycypacja w kosztach budowy odcinka pieszo-rowerowego wraz z przebudową miejsc…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Cypriana Kamila Norwida

2019 r.

367 341,46 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Niskie Brodno-dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy

2019 r.

652 190,46 zł

Dokończenie budowy nawierzchni w dalszej części ulicy – zadanie zrealizowano,…

Zobacz inwestycję

Droga wraz z odwodnieniem ul. Michałowska

2019 r.

1 963 271,05 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: 1.Branża drogowa -roboty przygotowawcze -roboty…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2019 r.

2019r.

1 108 428,15 zł

Zobacz inwestycję

Demontaż komina po byłej kotłowni

2019 r.

15 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja kotła nr 4

2019 r.

200 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Konopnickiej

2019 r.

22 188,13 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 - 12 m,…

Zobacz inwestycję

Fotowoltaika

2019 r.

40 950,00 zł

Opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy instalacji fotowoltaicznej dla obiektu…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Matejki

2019 r.

19 789,17 zł

Przebudowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 - 60 m.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Konopnickiej

2019 r.

17 023,96 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 - 73…

Zobacz inwestycję

System telewizji przemysłowej

2019 r.

30 128,55 zł

W ramach zadania wykonano przewidziany przepisami prawnymi, system telewizji przemysłowej…

Zobacz inwestycję

Monitoring ujęcia wody „Karbowo”

2019-2020

32 752,00 zł

System telewizji przemysłowej, sygnalizacja alarmowa.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Michałowska

2019-2021

115 221,21 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 - 562 m.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Matejki

2019-2021

259 862,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Ceglana

2019-2021

248 081,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Jana III Sobieskiego

2019-2022

224 030,54 zł

Budowa sieci wodociągowej: PVC o średnicy 160 mm - 697…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Jana III Sobieskiego

2019-2022

422 083,29 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 - 707…

Zobacz inwestycję

Wirówka Dekantacyjna WP 35

2019-2023

78 113,89 zł

W ramach zadania zmodernizowano i zmontowano zakupioną wirówkę dekantacyjną do…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Michałowska

2019-2023

318 029,50 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Polna

2019-...

561 357,07 zł

Zobacz inwestycję

Droga ul. Nowa – przebudowa nawierzchni (II etap)

2018 r.

228 214,33 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (3.178,00 m2) na odcinku…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Kręta – lewa strona od skrzyżowania z ul. Nową (II etap)

2018 r.

37 304,66 zł

Chodnik lewa strona od skrzyżowania z ul. Nową (II etap)…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Reja

2018 r.

263 000,00 zł

Zadanie zrealizowano: -wybudowano nawierzchnię z kostki brukowej bet. 8 cm…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Chrobrego (prawa strona od ul. Nowej)

2018 r.

32 200,00 zł

Chodnik (prawa strona od ul. Nowej) zadanie zrealizowano, zakres prac…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Czarnieckiego

2018 r.

276 004,74 zł

Przebudowa nawierzchni drogi zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -przebudowę nawierzchni…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. 15 Lipca

2018 r.

123 432,58 zł

Przebudowa nawierzchni drogi: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty rozbiórkowe…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Anieli Krzywoń

2018 r.

22 150,00 zł

Chodnik: zdanie zakończono, zakres prac obejmował: -wykonanie robót przygotowawczych i…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2018 r.

2018r.

437 038,82 zł

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej – ul. Pienińska, ul. Sudecka, ul. Tatrzańska

2018 r.

415 278,49 zł

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował: -nawierzchnię jezdni ul. Sudeckiej wraz…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi powiatowej nr 1814C wraz ze ścieżką pieszo – rowerową ulicy Kolejowej w Brodnicy od ulicy Karbowskiej do ulicy Granicznej

2018 r.

729 144,34 zł

Gmina Miasta Brodncy partycypowała w kosztach.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Karbowska

2018 r.

665 502,04 zł

Przebudowa drogi - zadanie zrealizowano wykonano warstwę ścieralną jezdni (6.169,00…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Limbowa- droga wraz z budową sieci wod-kan

2018 r.

603 932,09 zł

Droga wraz z budową sieci wod.-kan - zadanie zrealizowano, wykonano:…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Różana

2018 r.

10 641,23 zł

Oświetlenie: zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -ułożono kabel YAKY 4x35…

Zobacz inwestycję

Droga wraz z odwodnieniem ul. Familijna

2018 r.

725 000,00 zł

Zobacz inwestycję

Parking skrzyżowanie ul. Matejki z ul. Korczaka

2018 r.

348 000,00 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano: -nawierzchnię placu (1.662,00 m2) -chodnik (156,00 m2)…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Zieleniewskiej (lewa strona od ul. Litewskiej)

2018 r.

59 971,84 zł

Chodnik (lewa strona od ul. Litewskiej) – zadanie wykonano, zakres…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Tatarakowa, ul. Spacerowa

2018 r.

49 914,53 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -ułożono kabel YAKY 4x35 -380…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Szymanowskiego (kontynuacja)

2018 r.

34 286,31 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Fryderyka Chopina

2018 r.

107 745,47 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Świerkowa

2018 r.

201 945,44 zł

Rozstrzygnięto przetarg, zadanie z terminem realizacji do 16.01.2022 r. Zakres…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Żwirki i Wigury (lewa strona od skrzyżowania z ul. Przykop)

2018 r.

32 318,12 zł

Przebudowa chodnika: zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi i chodnika ul. Mostowa (od Galerii Brodnica do skrzyżowania z ul. Mazurską)

2018 r.

169 217,00 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.232,00 m2) na odcinku…

Zobacz inwestycję

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy

2018 r.

1 939 256,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: - budowę ciągu pieszo-rowerowego o…

Zobacz inwestycję

Budowa Drogi wraz z odwodnieniem ul. Promykowa

2018 r.

319 607,41 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (1.281,00 m2) na odcinku…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Malinowa

2018 r.

195 000,00 zł

Budowa drogi wraz z odwodnieniem - zadanie zrealizowano, wykonano: -nawierzchnię…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi, chodnika wraz ze ścieżką ul. Wincentego Witosa

2018 r.

280 666,00 zł

Przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.232,00 m2)…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Ceglana

2018 r.

363 651,60 zł

Przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.301,00 m2)…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Stanisława Wyspiańskiego

2018 r.

382 638,72 zł

Przebudowa drogi: zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni jezdni (4.301,00 m2)…

Zobacz inwestycję

Budowa Otwartej Sfery Aktywności w Brodnicy

2018 r.

50 707,44 zł

Zakres prac obejmował wykonanie prac przygotowawczych i nawierzchniowych, montaż urządzeń…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynków szkół i przedszkoli miejskich

2018 r.

239 995,00 zł

Wykonano: „Remont bieżni boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 przy…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 w Brodnicy

2018 r.

29 455,66 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty remontowo – budowlane łazienki…

Zobacz inwestycję

Renowacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Brodnicy (budżet obywatelski)

2018 r.

369 980,00 zł

Wykonano dokumentację projektową, zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -wykonanie robót…

Zobacz inwestycję

Integralnia – teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury (Budżet Obywatelski)

2018 r.

18 450,00 zł

Teren zielony przylegający do Brodnickiego Domu Kultury (budżet obywatelski) -…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta w Brodnicy

2018 r.

4 747 493,41 zł

Zadanie zrealizowano: a/ Gimnazjum Nr 1 przy ulicy Wiejskiej 6…

Zobacz inwestycję

Wykonanie przyłącza

2018 r.

89 616,90 zł

Zobacz inwestycję

Sieć

2018 r.

915 023,85 zł

Zobacz inwestycję

Analizator sieci elektroenergetycznej

2018 r.

12 450,00 zł

Zakup analizatora sieci elektroenergetycznej, konsumpcji energii i rejestratora zdarzeń z…

Zobacz inwestycję

Hermetyzacja piaskownika nr 2 wraz z montażem nowych zgarniaczy

2018 r.

286 818,67 zł

W ramach inwestycji, przykryto i zhermetyzowano piaskownik nr 2. Obiekt…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitanej – ul. Kościelna

2018 r.

10 868,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Tylna

2018 r.

28 066,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Tatrzańska

2018 r.

50 390,77 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 270…

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni centralnej

2018 r.

17 458,15 zł

Wykonanie ogrodzenia zbiornika retencyjnego.

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku garaży na samochody specjalne

2018 r.

32 230,68 zł

Wykonanie elewacji, remont dachu, wykonanie odwodnienia dachu.

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku warsztatowego

2018 r.

47 830,08 zł

Odnowienie powłok malarskich.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Karbowska

2018 r.

52 338,61 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110mm - 200 m…

Zobacz inwestycję

Budynek magazynowo – biurowy

2018 r.

67 769,81 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Świerkowej/Gajdy

2018-2023

394 419,99 zł

Budowa sieci wodociągowej o średnicy 160 mm.

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Kręta

2018-2020

84 852,81 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 - 150 m.

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. Długa

2018-2020

20 102,20 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 - 204 m.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Orzeszkowej

2018-2019

121 272,87 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa hydrofornii – ul. Wczasowa

2018-2023

84 600,55 zł

Budowa nowej hydroforni przy ul. Wczasowej.

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci sanitarnej – ul.Świerkowa / Gajdy

2018-2023

554 741,87 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków.

Zobacz inwestycję

Rotory napowietrzające 11 kW

2018-2022

699 199,24 zł

W ramach zadania sukcesywnie wymieniano stare, wyeksploatowane urządzenia napowietrzające powierzchniowo…

Zobacz inwestycję

Linia do odwadniania osadu

2018-2022

457 830,30 zł

W ramach zadania zakupiono używaną automatyczną linię do odwadniania osadu.…

Zobacz inwestycję

Inwestycja w infrastrukturę komunikacji miejskiej w Brodnicy

2017 r./2018 r.

8 891 384,71 zł

W dniu 5 marca 2018 r. w Toruniu podpisano umowę…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2017 r.

2017r.

1 099 076,21 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ulicy Nowej

2017 r.

249 820,00 zł

Wykonano przebudowę nawierzchni jezdni 3.464,00 m2 z mieszanki mineralno-asfaltowej w…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Cypriana Kamila Norwida

2017 r.

128 750,00 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano przebudowę nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 892,40 m2…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Kombatantów

2017 r.

40 053,15 zł

Zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne -wywóz…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Kręta

2017 r.

42 100,00 zł

Zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne -wywóz…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Kasztanowa

2017 r.

28 608,12 zł

Wybudowano oświetlenie: ułożono kabel YAKY 4x35 -185 m, ustawiono 5…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni na ul. Wojska Polskiego w kierunku ulicy Rataja

2017 r.

60 655,17 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano: -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -korytowanie -mechaniczne oczyszczenie…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. PCK

2017 r.

23 154,67 zł

Zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne -wywóz…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Zawiszy Czarnego

2017 r.

99 950,00 zł

Zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne -wywóz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa przejść dla pieszych – łączników pomiędzy ulicami na osiedlu

2017 r.

49 373,84 zł

Wykonanie łączników pomiędzy ulicami na osiedlu - zadanie zrealizowano, zakres…

Zobacz inwestycję

Przebudowy drogi powiatowej nr 1814C wraz ze ścieżką pieszo-rowerową w ul. Kolejowej od ronda Olsztyńskiego do ul. Karbowskiej

2017 r.

293 059,00 zł

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.

Zobacz inwestycję

Budowa odcinka ulicy Cmentarnej wraz z chodnikiem i ściezką rowerową wzdłuż ul. Sądowej na odcinku ronda Toruńskiego do ul. Cmentarnej

2017 r.

395 938,00 zł

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1827C w ul. 18 Stycznia w Brodnicy na odcinku od torów kolejowych do granicy gminy w miejscowości Podgórz

2017 r.

400 000,00 zł

Gmina Miasta Brodnicy partycypowała w kosztach.

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej- Pienińska, Sudecka, Tatrzańska

2017 r.

475 150,36 zł

Zadanie wykonano: 1. ul. Sudecka: -budowa kanalizacji sanitarnej (200 mm-257…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Skwarna

2017 r.

130 256,24 zł

Zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni w ulicy Skwarnej z mieszanki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Wesoła

2017 r.

247 323,70 zł

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował: -przebudowę nawierzchni jezdni w ulicy…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Familijna

2017 r.

17 096,03 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: ułożono kabel YAKY 4x35 -134…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni ul. Jagiellońska

2017 r.

149 050,00 zł

Zadanie wykonano, przebudowano nawierzchnię jezdni na odcinku od ul. Matejki…

Zobacz inwestycję

Chodnik (prawa strona od skrzyżowania z ul. Lidzbarską) ul. Boczna

2017 r.

45 180,00 zł

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Jana III Sobieskiego (osiedle domków jednorodzinnych)

2017 r.

59 653,16 zł

Wykonano dokumentację projektową, wybudowano oświetlenie, zakres wykonanych: -ułożono kabel YAKY…

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej – ulica Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ulicy 18 Stycznia)

2017 r.

764,96 zł

Realizacja w 2018 roku, środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową.

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi łączącej ul. Wieniawskiego z ul. Półwiejską

2017 r.

34 449,64 zł

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac: -roboty przygotowawcze -roboty ziemne -ławy…

Zobacz inwestycję

Utwardzenie drogi ul. Półwiejska od ul. Jasnej wzdłuż płotu POM do ul. Granicznej

2017 r.

46 167,49 zł

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Moniuszki

2017 r.

10 661,00 zł

Zadanie wykonano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Szymanowskiego

2017 r.

62 124,69 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ulic – ul. Ludwika Grzemskiego, Tatarakowa, Spacerowa, Żeglarska, Przy strudze (projekt techniczny)

2017 r.

10 400,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Dworcowa II etap

2017 r.

38 859,82 zł

Zadanie wykonano, zakres prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika i drogi ul. Grunwaldzka

2017 r.

154 650,00 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Żwirki i Wigury II

2017 r.

35 897,41 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni jezdni wraz z chodnikiem ul. Przykop

2017 r.

42 934,38 zł

Zakończono prace rozpoczęte w 2016 r., zakres obejmował wykonanie: 1.Chodnik:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi od ul. al. Piłsudskiego do Strefy Przemysłowej Ustronie

2017 r.

133 798,16 zł

Zadanie zrealizowano w zakresie sieci wod-kan: wybudowano sieć wodociągową 160…

Zobacz inwestycję

Parking pomiędzy blokami przy ul. Witosa i ul. Wyspiańskiego

2017 r.

9 567,26 zł

Zadanie zrealizowano. Zakres prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Wyspiańskiego- przebudowa chodnika (od Oddziału Opieki Długoterminowej do Banku PKO BP S.A)

2017 r.

31 100,00 zł

Zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty ziemne -wywóz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi powiatowej nr 1814C w ul. Kolejowej od ul. Karbowskiej do ul. Granicznej

2017r.

31 100,00 zł

zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa ogrodzenia (piłkochwytów) przy boisku treningowym oraz wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na niezagospodarowanym terenie zlokalizowanym przy hali OSIR w Brodnicy

2017 r.

142 000,00 zł

Wykonano ogrodzenie (piłkochwytów) o wys. 6 m (siatka ochronna wykonana…

Zobacz inwestycję

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Brodnicy

2017 r.

156 241,76 zł

Zadanie w trakcie realizacji, z uwagi na częste i intensywne…

Zobacz inwestycję

Budowa windy zewnętrznej z ZSP nr 3

2017 r.

280 000,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg, realizacja zadania 2017-2018.

Zobacz inwestycję

Nadbudowa budynku MOPS w Brodnicy

2017 r.

649 998,24 zł

W zakres wykonanych prac obejmował: roboty rozbiórkowe wykonanie nadbudowy murowanej…

Zobacz inwestycję

Naprawa tarasu przy budynku Przedszkola Niepublicznego przy ul. Kamionka 16 w Brodnicy

2017 r.

85 790,78 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano: 1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: -demontaż balustrady stalowej…

Zobacz inwestycję

Węzły 2017

2017 r.

402 056,18 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa Kotłowni miałowej na kotłownię gazową

2017 r.

921 975,10 zł

W 2018 roku wykonano połączenie dwóch niezależnie pracujących kotłowni zlokalizowanych…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Ustronie

2017 r.

26 581,25 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 348…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Malinowa

2017 r.

29 973,51 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 78…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Dworcowa

2017 r.

17 280,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Wysoka

2017 r.

128 941,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Szymanowskiego

2017 r.

29 270,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Korczaka

2017 r.

47 349,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Modernizacja biurowca

2017 r.

21 500,00 zł

Projekt na remont budynku biurowca.

Zobacz inwestycję

Zakup samochodu wielofunkcyjnego

2017 r.

1 719 000,00 zł

Zakup samochodu wielofunkcyjnego do prac ascenizacyjnych i wykopowych - MAN…

Zobacz inwestycję

Plac manewrowy

2017 r.

73 135,98 zł

Wykonanie parkingu przed biurowcem.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Malinowa

2017 r.

19 874,71 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm -…

Zobacz inwestycję

Pralnia odzieży roboczej

2017-2018

47 830,08 zł

W ramach inwestycji urządzono w pomieszczeniach budynku warsztatowego w oczyszczalni…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Pruszyńskiego

2017-2019

118 624,81 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 - 260,5 m.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Chrobrego/Piękna

2017-2018

31 373,71 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 mm - 129…

Zobacz inwestycję

Strefowanie sieci wodociągowej

2017-2021

486 739,84 zł

Wprowadzenie systemu monitorowania sieci wodociągowej. Inwestycja miała na celu poprawę efektywności…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Poprzeczna

2017-2019

23 400,87 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Jagiellońska

2017-2019

120 460,35 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Ludwika Waryńskiego

2017-2019

74 328,69 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Lipowa

2017-2019

119 176,84 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Nowa

2017-2019

258 545,26 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. E. Plater

2017-2019

165 664,77 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kochanowskiego

2017-2019

41 918,81 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Lidzbarska

2017-2019

535 787,63 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Staszica

2017-2019

111 595,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Skarpa

2017-2020

39 799,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Pruszyńskiego

2017-2019

240 872,41 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm -…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci deszczowej – ul. Pruszyńskiego

2017-2019

263 070,48 zł

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o długości 298,7 m.

Zobacz inwestycję

System GIS

2017-2018

105 574,80 zł

Zakup systemu GIS. Sieć wodociągowa jest najniżej położoną siecią, dlatego…

Zobacz inwestycję

Budowa obwodnicy od Ronda Toruńskiego do Olsztyńskiego

2016 r.

48 000 000,00 zł

Zabieganie władz miasta o powstanie Obwodnicy Brodnicy z estakadą. Zadanie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 relacji Brodnica – Lidzbark na odcinku od km 1+840 do km 2+360 polegającej na poszerzeniu chodnika i jezdni

2016 r.

50 000,00 zł

Partycypacja w kosztach.

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Wysoka

2016 r.

47 398,06 zł

W dniu 30.06.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych)

2016 r.

58 065,76 zł

W dniu 01.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wraz z chodnikiem ul. Bohaterów Września

2016 r.

122 291,67 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac obejmował: 1.przebudowę chodnika: -roboty rozbiórkowe…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ul. Wiejskiej prawa strona na odcinku od skrzyżowania ulic: Czarnieckiego – Cmentarna do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyszyńskiego

2016 r.

57 326,41 zł

W dniu 04.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wyszyńskiego (prawa strona na odcinku od skrzyżowania ul. Wiejskiej do skrzyżowania z ul. Rzymowskiego)

2016 r.

17 113,02 zł

W dniu 04.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. 15 Lipca

2016 r.

119 907,95 zł

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Północna

2016 r.

39 999,88 zł

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac obejmował: -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi ul. Gen. Sikorskiego po drugiej stronie ul. Okrężnej – II etap)

2016 r.

89 702,83 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ulicy Kalinowej

2016 r.

213 205,35 zł

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował wykonanie: 1.branża drogowa: roboty przygotowawcze…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Emilii Plater

2016 r.

148 621,31 zł

Zadanie zakończono, zakres wykonanych prac: -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze -korytowanie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika po prawej stronie ul. Lidzbarska (na odcinku od ul. Matejki do ul. Lipowej)

2016 r.

88 372,97 zł

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ul. Małej

2016 r.

99 999,27 zł

Zadanie zakończono, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Fryderyka Chopina

2016 r.

108 829,82 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ulic ul. Półwiejska II etap

2016 r.

41 199,18 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni jezdni oraz chodnika ul. Przykop

2016 r.

451 329,67 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zakres robót do wykonania zgodnie z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Adama Mickiewicza

2016 r.

49 972,39 zł

W dniu 18.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Nad Drwęcą

2016 r.

122 564,23 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Wąska

2016 r.

29 908,48 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano zakres robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem w ul. Słonecznej

2016 r.

139 910,16 zł

Zadanie zrealizowano, zakres prac obejmował: -wykonanie odwodnienia – przyłącza kanalizacji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ul. Lidzbarskiej w Brodnicy w km 0+450 do 0+780 (od skrzyżowania ulic: Lidzbarska-Nowa Kolonia do nowej nawierzchni bitumicznej – zjazdu do Lidla)

2016 r.

50 000,00 zł

Partycypacja w kosztach budowy.

Zobacz inwestycję

Instalacja windy zewnętrznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy

2016 r.

8 040,30 zł

Wykonano dokumentację projektową.

Zobacz inwestycję

Przebudowa boiska szkolnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Brodnicy

2016 r.

135 761,61 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Prace remontowe budynki przy ul. Jagiellońskiej 8

2016 r.

29 553,70 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonania prac obejmował: a/roboty remontowo-budowlane łazienki: -rozebranie…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2016 r.

2016 r.

1 353 000,99 zł

Zobacz inwestycję

Budowa przyłączy wraz z węzłów do budynków

2016 r.

56 665,15 zł

Zobacz inwestycję

Remont placu składowego w ciepłowni

2016 r.

49 658,94 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja centralnej przepompowni ścieków

2016 r.

112 990,27 zł

Remont elewacji, wymiana drzwi wejściowych, adaptacja pomieszczeń na filtr biologiczny,…

Zobacz inwestycję

Doposażenie bazy sprzętowej

2016 r.

24 000,00 zł

W ramach zadania zakupiono dwa używane rozrzutniki obornika do stabilizacji…

Zobacz inwestycję

Waga samochodowa

2016 r.

33 490,00 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano wagę samochodową najazdową, osiową.…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci deszczowej – ul. 18 Stycznia

2016 r.

34 494,79 zł

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy 200 - 45…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. 18 Stycznia

2016 r.

57 491,32 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 110 - 90 m,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa sieci wodociągowej – ul. E. Plater

2016 r.

41 255,02 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 - 118 m.

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. 18 Stycznia

2016 r.

22 996,52 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej PVC o średnicy 200 mm -…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja budynków w oczyszczalni ścieków

2016-2017

277 107,49 zł

W ramach zadania, w budynkach warsztatowym i w kotłowni w…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci deszczowej – ul. Promykowa

2016-2017

266 337,00 zł

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicy 400 mm -…

Zobacz inwestycję

Rozbudowa ujęcia wody „Karbowo”

2016-...

182 313,06 zł

Budowa nowej studni głębinowej z wyposażeniem i podłączeniem do s.u.w.

Zobacz inwestycję

Remont mostu na Drwęcy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560

2015 r.

6 000 000,00 zł

Przebudowa mostu na Drwęcy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2015 r.

2015 r.

912 603,64 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Ks. Kujota

2015 r.

192 476,97 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano następujący zakres robót: -roboty rozbiórkowe i przygotowawcze…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Porzeczkowa

2015 r.

25 609,01 zł

Zadanie zrealizowano, zakres zadania obejmował: -ustawienie 6 lamp zgodnie z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Akacjowa (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Cisową)

2015 r.

50 903,05 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Podmiejska

2015 r.

14 424,42 zł

Zadanie wykonane, zakres prac obejmował: -wykonanie oświetlenia drogowego w ul.…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Sosnowa

2015 r.

26 300,00 zł

Zadanie wykonano, ustawiono 4 lamp zgodnie z dokumentacją projektową oraz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Grażyny (od skrzyżowania z ul. Nową)

2015 r.

65 120,44 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Partyzantów

2015 r.

94 141,86 zł

Zadanie wykonano zgodnie z przedmiarem robót i złożoną ofertą w…

Zobacz inwestycję

Przebudowa przejść dla pieszych – łącznik

2015 r.

68 778,05 zł

Łączniki pomiędzy ulicami na osiedlu, zadanie wykonano, zakres prac obejmował:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego

2015 r.

12 723,19 zł

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ulicy Jagiełły

2015 r.

58 085,25 zł

Zadanie wykonano, zakres prac: -roboty rozbiórkowe -frezowanie nawierzchni asfaltowej na…

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej ul. Pienińska, Sudecka, Świętokrzyska

2015 r.

142 901,60 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię w ulicy Świętokrzyskiej, zakres zadania obejmował:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Staszica

2015 r.

226 996,54 zł

Zadanie zrealizowano, zakres wykonanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -ustawienie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Różana

2015 r.

468 333,44 zł

Zadanie zrealizowano, wykonano: -roboty przygotowawcze -rozbiórkowe i ziemne -podbudowy -nawierzchnia…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Gen. Sikorskiego (odnoga drogi po drugiej stronie ul. Okrężnej)

2015 r.

59 834,74 zł

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował: -wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Skwarnej

2015 r.

48 815,80 zł

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Karbowska (lewa strona od skrzyżowania z ul. Topolową)

2015 r.

56 314,69 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Zakątek

2015 r.

72 530,96 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Jagiellońskiej

2015 r.

128 669,71 zł

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Ludwika Waryńskiego

2015 r.

155 782,26 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty rozbiórkowe -korytowanie -podbudowa z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Emilii Plater II

2015 r.

63 858,64 zł

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Lipowej

2015 r.

46 598,89 zł

Zadanie wykonano, zakres zadania obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Bocznej

2015 r.

35 677,85 zł

Zadanie wykonano, zakres zrealizowanych prac: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Polna – za torami kolejowymi

2015 r.

496 427,01 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: 1. przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych na…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia w ulicy Polnej

2015 r.

48 582,82 zł

Zadanie wykonano. Zakres robót obejmował: 1.ustawienie oświetlenie drogowego w ulicy…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Henryka Wieniawskiego – kontynuacja

2015 r.

49 077,00 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ulicy Gajdy

2015 r.

409 995,27 zł

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i rozbiórkowe -ustawienie…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Jagodowa, Wiśniowa

2015 r.

694 997,83 zł

Zadanie zakończono, zakres robót obejmował: wykonanie przebudowy ulic miejskich: ul.…

Zobacz inwestycję

Remonty szkół i przedszkoli

2015 r.

128 762,86 zł

Wykonano: remont dachu nad salą sportową budynku Gimnazjum nr 1…

Zobacz inwestycję

Przebudowa i modernizacja płyty boiska piłkarskiego na stadionie miejskim

2015 r.

1 439 726,25 zł

Zadanie zakończono. Zakres robót obejmował wykonanie: 1.boisko treningowe: roboty rozbiórkowe…

Zobacz inwestycję

Przygotowanie do realizacji zadań inwestycyjnych

2015 r.

74 302,43 zł

Zlecono wykonanie: projektu technicznego branży drogowej, sanitarnej na budowę odcinka…

Zobacz inwestycję

Modernizacja kotła nr 5 wraz z syst. odpylania

2015 r.

1 175 044,54 zł

Wykonanie w 2016 r. systemów odpylania spalin w ciepłowni, dzięki…

Zobacz inwestycję

Modernizacja węzłów zasilanych z kotłowni przy ul. Klemensa Malickiego

2015 r.

28 801,06 zł

Zobacz inwestycję

Ładowarka teleskopowa Manitou

2015 r.

187 950,00 zł

Zobacz inwestycję

Budynek wielomieszkaniowy wraz z lokalami użytkowymi i garażami

2015 r.

7 324 366,97 zł

Budowa budynku mieszkalno - użytkowego z partererm użytkowym (lokale użytkowe)…

Zobacz inwestycję

Budynek wielomieszkaniowy

2015 r.

5 486 279,15 zł

Budowa budynku wielomieszkaniowego z przyłączeniem do sieci gazowej, wodociągowo -…

Zobacz inwestycję

Doposażenie układu odwadniającego osady ściekowe

2015 r.

101 400,00 zł

W ramach zadania zakupiono, zamontowano i uruchomiono wirówkę dekantacyjną do…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Jabłkowa

2015 r.

7 998,83 zł

Zobacz inwestycję

Modernizacja centralnej przepompowni

2015 r.

214 376,17 zł

Monitoring parametrów pracy przepompowni, zakup przenośnika ślimakowego do odbierania odpadów…

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku warsztatowo – socjalnego

2015 r.

24 479,03 zł

Wymiana stolarki okiennej.

Zobacz inwestycję

Doposażenie bazy transportowej 2015 r.

2015 r.

55 960,98 zł

Zakup dwóch samochodów ciężarowych VW Caddy.

Zobacz inwestycję

Doposażenie bazy sprzętowej 2015 r.

2015 r.

22 300,00 zł

Zakup urządzenia kującego do prac budowlanych, zakup agregatu hydraulicznego do…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Familijna, ul. Różana

2015-2016

14 283,37 zł

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Wczasowa

2015-2016

148 955,00 zł

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicach: 400 mm -…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – Os. Morskie Oko, Grunwald, Karbowo

2015-2016

454 468,50 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa przyłączy sanitarnych

2015-2018

52 775,09 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Polna

2015-2020

229 673,66 zł

Budowa sieci wodociągowej PVC o średnicy 160 mm - 879…

Zobacz inwestycję

Budowa urządzeń oczyszczających wody opadowe

2015 - ...

736 150,16 zł

Zadanie wykonywane systematycznie. Do roku 2023 wbudowano 34 urządzenia oczyszczające…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2014 r.

2014 r.

1 144 558,22 zł

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Łazienna

2014 r.

109 557,43 zł

Termin zakończenia zadania  31.08.2014 r. Zakres robót obejmował: -wykonanie frezowania…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Jana Kasprowicza – odcinek do skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida,

2014 r.

174 998,78 zł

Zadanie zakończono 25.04.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -odwodnienie wpusty chodnikowe…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Porzeczkowa III etap

2014 r.

97 120,07 zł

Kontynuacja zadania z lat ubiegłych. Termin zakończenia zadania 31.08.2014 r.…

Zobacz inwestycję

Ulica Nowa – budowa miejsc postojowych wraz z chodnikiem (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Kombatantów do istniejącego chodnika)

2014 r.

34 291,13 zł

Roboty zostały zrealizowane w terminie do dnia 20.08.2014 r. Wykonano:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Nowej (od skrzyżowania z ul. 18 Stycznia do zjazdu do budynku przy ul. Nowej 15) – strona lewa

2014 r.

69 421,57 zł

Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował: 1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 2.roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Nowa – lewa strona od ul. Wierzbowej do ul. Grażyny

2014 r.

44 972,06 zł

Zadanie zakończono w dniu 13.03.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Reymonta II etap lewa strona od skrzyżowania z ulicą Grażyny

2014 r.

31 760,30 zł

Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (wzdłuż parkingu – prawa strona od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej)

2014 r.

37 968,13 zł

Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Gen. Józefa Bema (prawa i lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego)

2014 r.

29 153,04 zł

Zadanie zakończono w dniu 16.04.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Marcina Kasprzaka (prawa i lewa strona)

2014 r.

26 424,23 zł

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Władysława Jagiełły (prawa i lewa strona)

2014 r.

59 800,00 zł

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -krawężniki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego oraz odcinek równoległy do drogi krajowej w ul. Sądowej do skrzyżowania z ulicą Partyzantów)

2014 r.

149 933,95 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zakres do wykonania: -roboty ziemne -krawężniki…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Henryka Sucharskiego (prawa strona od skrzyżowania z ulicą Wiejską oraz lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wincentego Pola)

2014 r.

36 763,13 zł

Zadanie zakończono w dniu 18.04.2014 r. Zakres robót obejmował: roboty…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Niskie Brodno (ostatnie zabudowania przy „starej plaży”)

2014 r.

34 999,28 zł

Zadanie zakończono. Zakres prac obejmował ustawienie 12 szt. lamp oświetleniowych.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego

2014 r.

108 263,20 zł

Zadanie zakończono w dniu 27.10.2014 r. Zakres robót obejmował: remont…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Kardynała Stefana Wyszyńskiego (lewa strona od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do skrzyżowania z ulicą Marcina Kasprzaka)

2014 r.

30 258,00 zł

Zadanie zakończono w dniu 09.09.2014 r. Zakres robót obejmował: -roboty…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ulic Świętokrzyskiej i Sudeckiej II etap do istniejących zabudowań

2014 r.

49 781,73 zł

Zadanie zakończono w dniu 06.05.2014 r. W ulicy Sudeckiej ustawiono…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ulicy Pienińskiej

2014 r.

44 972,72 zł

Zadanie zakończono. Zakres zadania obejmował ustawienie 10szt. lamp oświetleniowych.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Zielona

2014 r.

69 363,92 zł

Zadanie zakończono w dniu 30.06.2014 r. Wykonano: -frezowanie nawierzchni asfaltowej…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Północna (odcinek od skrzyżowania ul. Okrężna do istniejącej nawierzchni w ul. Północnej)

2014 r.

3 400,00 zł

W związku z odwołaniem się jednej ze stron od decyzji…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. Pomorska

2014 r.

113 762,64 zł

Zadanie zakończono, roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika ul. Skarpa II etap odcinek od skrzyżowania z ulicą Zieloną do skrzyżowania z ulicą Pomorską

2014 r.

53 427,23 zł

Zadanie zakończono w dniu 18.03.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy ulicy Łyskowskiego

2014 r.

214 861,66 zł

Zadanie zakończono w dniu 31.07.2014 r. Zakres robót obejmował: -utwardzenie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Pomorskiej (II etap odcinek lewa strona od skrzyżowania z ulicą Skarpa do skrzyżowania z ulicą Topolową)

2014 r.

17 330,02 zł

Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014 r. Wykonano: 1.roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Jana Kochanowskiego II etap – kontynuacja lewej strony od ulicy Matejki

2014 r.

58 513,28 zł

Zadanie zakończono w dniu 27.05.2014 r. Wykonano: 1.roboty ziemne: -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Emilii Plater I i II etap

2014 r.

66 125,06 zł

Zadanie wykonano: Zakres prac obejmował: 1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 2.roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul. Krańcowa

2014 r.

350 000,00 zł

Budowa drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na nawierzchnię z…

Zobacz inwestycję

Budowa drogi ul.Michałowska

2014 r./2013 r.

500 000,00 zł

W związku ze zmianą technologii budowy drogi z mieszanki mineralno…

Zobacz inwestycję

Chodnik ul. Mieszka I (prawa strona od sklepu Biedronka do ulicy Podmiejskiej)

2014 r.

59 938,40 zł

Zadanie zakończono w dniu 08.05.2014 r. Wykonano: -roboty ziemne -podbudowy…

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi w ulicy Fryderyka Chopina (odcinek do skrzyżowania z ulicą Półwiejską)

2014 r.

58 127,92 zł

Zadanie zakończono w terminie do dnia 20.08.2014 r. Zakres prac…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenie ulicy Wieniawskiego

2014 r.

45 473,39 zł

Zadanie zakończono dnia 10.07.2014 r. Zakres robót obejmował: -ustawione 9…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Pocztowej

2014 r.

30 075,06 zł

Zadanie zakończono w dniu 15.04.2014 r. Wykonano: -ławy betonowe z…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ulicy Farnej

2014 r.

59 999,99 zł

Roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ulicy Strzeleckiej

2014 r.

82 600,00 zł

Roboty wykonane zostały w terminie do 15 listopada 2014 roku,…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni drogi oraz chodnika w ulicy Tylnej

2014 r.

110 238,43 zł

Roboty wykonane zostały w terminie do dnia 31.08.2014 roku. Zakres…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Ogrodowej

2014 r.

74 225,78 zł

Zadanie zakończono dnia 31.08.2014 r. Zakres obejmował: -wykonanie frezowania -regulację…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Łaziennej

2014 r.

43 551,37 zł

Zadanie zakończono 22.04.2013 r. Wykonano: -rozbiórkę krawężników i chodników z…

Zobacz inwestycję

Sieć i przyłącza

2014 r.

2 205 394,74 zł

Zobacz inwestycję

Węzły cieplne

2014 r.

746 431,60 zł

Wykonanie nowych węzłów cieplnych na terenie miasta Brodnicy.

Zobacz inwestycję

Zakup koparko – ładowarki

2014 r.

38 124,95 zł

Zobacz inwestycję

Samochód dostawczy VW Transporter

2014 r.

87 619,26 zł

Zobacz inwestycję

Zakup układu do kondencjonowania wody za pomocą Odwróconej Osmozy

2014 r.

52 911,94 zł

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Kościelna/Kościuszki

2014 r.

195 600,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Adaptacja stacji filtrów na garaże

2014-2015

277 449,51 zł

Przebudowanie dawnej stacji filtrów na garaże.

Zobacz inwestycję

Budowa suszarni słonecznej osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu: Modernizacja oczyszczalni Etap V.

2014-2015

9 347 139,87 zł

W zakres zadania wchodziły: Budowa 2 hal słonecznych suszarni osadów.…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Jana Kasprowicza

2013 r.

50 095,30 zł

Zakończono II etap zadania w dniu 05.06.2013 r. Wykonano: -ustawienie…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Cypriana Kamila Norwida

2013 r.

186 508,70 zł

Zakończono I etap zadania w dniu 05.06.2013 r. Wykonano: -ustawienie…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w ulicy Reymonta

2013 r.

62 751,28 zł

Zadanie zakończono 22.05.2013 r. Wykonano I etap: -roboty rozbiórkowe -korytowanie…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Mikołaja Reja

2013 r.

19 856,09 zł

Zadanie zakończono 06.08.2013 r., zamontowano 4 szt. słupów stalowych wraz…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy ulicy Szarych Szeregów I etap

2013 r.

102 590,81 zł

Zadanie zakończono 03.09.2013 r. Wykonano: -rozbiórkę elementów dróg i ogrodzenia…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Wojska Polskiego

2013 r.

93 316,75 zł

Zadanie zakończono 20.12.2013 r. Wykonano: -rozbiórkę krawężników -obrzeży, chodnika i…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia i chodnika w ulicach Świętokrzyskiej i Sudeckiej

2013 r.

57 541,10 zł

1.Oświetlenie: zadanie zakończono w dniu 17.06.2013 r.: -zamontowano 6 szt.…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Sulerzyskiego

2013 r.

343 688,82 zł

Zadanie zakończono 09.09.2013 r. Wykonano: 1.roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: -zabezpieczenie…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Skarpa

2013 r.

58 049,39 zł

Zadanie zakończono 26.06.2013 r. Wykonano: -roboty rozbiórkowe -korytowanie -wywóz gruzu…

Zobacz inwestycję

Budowa parkingu przy ulicy Zakątek

2013 r.

67 356,17 zł

Zadanie zakończono w dniu 08.05.2013 r. Wykonano: 1.roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Kochanowskiego

2013 r.

50 100,78 zł

Zadanie zakończono 05.07.2013 r. W I etapie wykonano: -rozbiórkę krawężników…

Zobacz inwestycję

Modernizacja nawierzchni ulica Korczaka

2013 r.

396 969,15 zł

Zadanie zakończono w dniu 05.07.2013 r. Zakres robót obejmował: 1.roboty…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ulica Kochanowskiego

2013 r.

19 647,81 zł

Zadanie zakończono 12.12.2013 r., zamontowano 4 szt. słupów stalowych wraz…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Ludwika Waryńskiego – II etap

2013 r.

49 864,53 zł

Zadanie zakończono 09.07.2013 r. Wykonano: -rozbiórkę krawężników 255,00 m -rozbiórkę…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie w ulicy Skrajnej

2013 r.

3 951,97 zł

Ustawiono jedną latarnię.

Zobacz inwestycję

Przebudowa drogi ul. 18 Stycznia w Brodnicy (od ul.Wyspiańskiego do ul.Witosa oraz za torami do granic miasta)

2013 r.

343 148,00 zł

Partycypacja w kosztach budowy ze Starostwem Powiatowym w formie dotacji…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Półwiejska

2013 r.

38 194,66 zł

Zadanie zakończono 06.08.2013 r. Ustawiono 12 szt. lamp oświetlenia drogowego.

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Chopina

2013 r.

14 373,36 zł

Zadanie zakończono 15.12.2013 r. Ustawiono 3 szt. lamp oświetlenia drogowego.

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika w ulicy Dworcowej

2013 r.

50 439,84 zł

Zadanie zakończono w dniu 05.07.2013 r. W I etapie wykonano:…

Zobacz inwestycję

Przebudowa nawierzchni w ulicy Aleja Leśna

2013 r.

465 934,87 zł

Zadanie zakończono 19.09.2013 r. Wykonano: -nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie ul. Agrestowa

2013 r.

19 311,88 zł

Zadanie zakończono w dniu 17.06.2013 r. Ustawiono 4 szt. lamp…

Zobacz inwestycję

Oświetlenie w ul. Ustronie

2013 r.

41 770,39 zł

Zadanie zakończono w dniu 18.04.2013 r. Ustawiono 9 lamp oświetlenia…

Zobacz inwestycję

Renowacja Wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku

2013 r./2014 r.

375 231,87 zł

Odrestaurowanie wieży Ratuszowej z fragmentem muru widocznego od Dużego Rynku.…

Zobacz inwestycję

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na zakolu Drwęcy w Brodnicy

2013 r./2014 r.

1 067 252,27 zł

"Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej na Zakolu Drwęcy w Brodnicy"…

Zobacz inwestycję

Remonty szkół i przedszkoli

2013 r.

315 184,13 zł

Naprawę pokrycia dachu i orynnowania budynku Gimnazjum Nr 1 przy…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja brodnickiej Starówki

2013 r./2014 r.

3 181 716,50 zł

Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, podniesienie atrakcyjności zabytkowego centrum miasta. "Rewitalizacja…

Zobacz inwestycję

Kapitalny remont budynku przy ulicy Niskie Brodno 1 (Belweder)

2013 r.

126 073,85 zł

Zadanie zakończono w dniu 15.07.2013 r. Wykonano: -remont schodów oraz…

Zobacz inwestycję

Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy

2013 r.

628 304,75 zł

Termomodernizacja Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy. Przedmiotem projektu jest termomodernizacja…

Zobacz inwestycję

Budowa KD z separatorem w ulicy al. Józefa Piłsudskiego

2013 r./2014 r.

189 706,49 zł

Zadanie zakończono 23.12.2013 r. Ułożono przewody kanalizacji deszczowej: -PVC 400…

Zobacz inwestycję

Wymiana kotła c.o. w budynku przy ul. Kolejowej 4 (15.000 zł) wymiana poszycia dachów na budynkach: ul. Kolejowa 13, 13A, ul. Podgórna 9 i 51, ul. 18 Stycznia 32 (81.000 zł)

2013 r.

70 390,67 zł

Dokonano wymiany kotła c.o. w budynkach BTBS.

Zobacz inwestycję

Wymiana pokrycia dachowego budynku Przedszkola Nr 8 przy ul. Zielonej 3 w Brodnicy

2013 r.

49 073,52 zł

Zadanie zakończono 13.08.2013 r. Zakres robót: -rozebranie rur spustowych i…

Zobacz inwestycję

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Kolejowej

2013 r./2014 r.

5 075,00 zł

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.

Zobacz inwestycję

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Gimnazjum Nr 1 przy ul. Wiejskiej

2013 r./2014 r.

6 900,00 zł

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.

Zobacz inwestycję

Zakupy inwest. związane z przebudową kotłowni olejowych na gazowe w obiekcie Przedszkola Nr 8 przy ul. Zielonej

2013 r./2014 r.

5 900,00 zł

Wymiana kotłowni olejowej na gazową.

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 8 (zalecenia p.poż)

2013 r./2014 r.

18 724,29 zł

Wykonano: -montaż stolarki aluminiowej wraz z obróbką - 2 szt.…

Zobacz inwestycję

Kapitalny remont budynku przy ul. Niskie Brodno 1 (Belweder)

2013 r./2015 r.

375 000,00 zł

Dokonano wymiany pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.…

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni

2013 r.

564 318,51 zł

Zobacz inwestycję

Remont siedziby PEC

2013 r.

705 998,33 zł

Remont, modernizacja i przebudowa istniejących pomieszczeń biurowo-socjalnych oraz utworzenie części…

Zobacz inwestycję

Budowa węzła i przebudowa systemu ogrzewania w pomieszczeniach produkcyjnych

2013 r.

11 083,35 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Polna/18 Stycznia

2013 r.

20 267,43 zł

Zobacz inwestycję

Budowa sieci wodociągowej – ul. Pienińska

2013 r.

14 231,85 zł

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Konopnickiej

2013 r.

112 575,00 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa sieci sanitarnej – ul. Pienińska

2013 r.

33 207,65 zł

Zobacz inwestycję

Zestawy pomiarowe do całodobowego monitoringu parametrów ścieków surowych i przemian związków azotowych w komorach reaktora osadu czynnego

2013-2014

63 813,31 zł

W ramach zadania zakupiono i zamontowano systemy sond pomiarowych parametrów…

Zobacz inwestycję

Modernizacja komór rewizyjnych

2013-2017

77 921,75 zł

Modernizacja istniejących komór rewizyjnych na sieci kanalizacji sanitarnej.

Zobacz inwestycję

Radiowy odczyt wodomierzy

2013-2017

27 650,09 zł

Wprowadzanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

Zobacz inwestycję

Wymiana węzłów i przyłączy wodociągowych

2013-2018

433 407,47 zł

Modernizacja starych węzłów wodociągowych oraz przyłączy wodociągowych na terenie miasta.

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Piaski

2013-2019

1 675 716,57 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS – 2012 r.

2012

1 348 152,73 zł

Zobacz inwestycję

Droga ul. Nowa – warstwa ścieralna

2012 r.

109 880,06 zł

Zadanie zakończono 04.09.2012 r. Wykonano: -chodniki z kostki 6 cm…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Bolesława Prusa

2012 r.

130 945,22 zł

Zadanie zakończono 03.08.2012 r. Wykonano: -odwodnienie – włazy przykrawężnikowe 3…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej i Kasztanowej (prawa i lewa strona w ulicy Wierzbowej do skrzyżowania z ulicą Kasztanową oraz prawa strona ulicy Kasztanowej od skrzyżowania z ulicą Wierzbową)

2012 r.

69 116,18 zł

Zadanie zakończono 02.11.2012 r. Wykonano: -krawężniki betonowe 15x30 -30 m…

Zobacz inwestycję

Chodnik przy ul. Niskie Brodno

2012 r.

476 101,84 zł

Zadanie zakończono 06.11.2012 r. Wykonano: -studzienki ściekowe 500 mm –…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w ulicy Czarnieckiego

2012 r.

26 996,66 zł

Zadanie zakończono 03.08.2012 r. Wykonano: -korytowanie -profilowanie podłoża -podbudowy betonowe…

Zobacz inwestycję

Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Pomorskiej (prawa strona od ulicy M. Konopnickiej do ulicy Topolowej)

2012 r.

69 215,51 zł

Zadanie zakończono 03.10.2012 r. Wykonano: -korytowanie -ławy pod krawężniki -krawężniki…

Zobacz inwestycję

Dokończenie budowy chodnika przy ulicy Zielonej (lewa strona przy Przedszkolu nr 8 do ulicy Skarpa)

2012 r.

54 995,13 zł

Zadanie zakończono 12.09.2012 r. Wykonano: -roboty rozbiórkowe -korytowanie -ławy pod…

Zobacz inwestycję

Modernizacja nawierzchni ul. Korczaka

2012 r.

200 000,00 zł

Wykonano: -kanały z rur PCV 20 mm-10,50 m -studnie rewizyjne…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika w ulicy Prostej (lewa strona od Rynku Michałowskiego)

2012 r.

68 736,11 zł

Zadanie zakończono 25.09.2012 r. Wykonano: -obrzeża betonowe 20x6 na podsypce…

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej – roboty ziemne w ulicy Jana III Sobieskiego w Brodnicy

2012 r.

19 680,00 zł

Wykonano wstępne roboty ziemne, pozwalające ukształtować teren drogi do posesji…

Zobacz inwestycję

Droga ul. Powstańców Wielkopolskich

2012 r.

408 264,75 zł

Zadanie zakończono 19.06.2012 r. Wykonano: -roboty przygotowawcze 0,52 km -roboty…

Zobacz inwestycję

Zmiana organizacji ruchu wraz z modernizacją sygnalizacji w ul. Piwnej

2012 r.

36 740,10 zł

Zadanie zakończono 28.12.2012 r. Wykonano: -projekt sygnalizacji świetlnej w zakresie…

Zobacz inwestycję

Rewitalizacja mostu przez rzekę Drwęcę w ciągu ulicy Mostowej w Brodnicy

2012 r.

4 608 556,36 zł

Zadanie zakończono 27.06.2012 r. Wykonano: -most jednoprzęsłowy o konstrukcji przęsła…

Zobacz inwestycję

Roboty wykończeniowe segmentu nr 1 w Zespole Szkół Nr 1

2012 r.

775 581,21 zł

W wyniku realizacji inwestycji powstały następujące pomieszczenia użytkowe: pracownia informatyczna,…

Zobacz inwestycję

Brodnicki Dom Kultury – Remont dachu

2012 r.

103 125,61 zł

Zadanie zakończono 26.10.2012 r. Wykonano: -rozbiórka pokrycia dachów z gontów…

Zobacz inwestycję

Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego „Ustronie” – część wschodnia

2012 r.

6 276 073,48 zł

Wykonanie infrastruktury przy terenach inwestycyjnych miasta. Utworzenie Brodnickiego Parku Przemysłowego…

Zobacz inwestycję

Budowa budynku socjalnego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brodnicy

2012 r.

4 391 351,68 zł

W dniu 06.02.2012 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa…

Zobacz inwestycję

Budowa ronda Toruńskiego

2012 r./2013 r.

9 000 000,00 zł

W 2011 roku wybudowane zostało przez GDDKiA Rondo Toruńskie,  które…

Zobacz inwestycję

Budowa kolektora odpływowego wód deszczowych z ul. Półwiejskiej

2012 r.

83 784,08 zł

Zadanie zakończono 21.06.2012 r. Wykonano: -separator 1 kpl. -kanały z…

Zobacz inwestycję

Wspieranie inicjatyw społecznych przy budowie sieci wod – kan

2012 r.

85 000,00 zł

MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy wykonało przebudowę przewodu tłocznego,…

Zobacz inwestycję

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym Spichlerzu w Brodnicy

2012 r.

387 936,93 zł

Zadanie zakończono 31.08.2012 r. Wykonano: -ścianki działowe z płyt g/k…

Zobacz inwestycję

sieć ciepłownicza

2012 r.

502 065,02 zł

Zobacz inwestycję

Przyłącza ciepłownicze

2012 r.

210 797,79 zł

Zobacz inwestycję

Remont ciepłowni

2012 r.

54 192,67 zł

Zobacz inwestycję

Zakupy (samochód Citroen ,,Berlingo”, dwa komputery,tokarka”)

2012 r.

39 055,46 zł

Zobacz inwestycję

Węzły ciepłownicze

2012 r.

379 387,96 zł

Zobacz inwestycję

Zakładowa stacja paliw

2012 r.

22 890,80 zł

Zakup zbiornika do oleju napędowego.

Zobacz inwestycję

Montaż pompy ciepła

2012 r.

138 622,00 zł

Montaż pompy ciepła na terenie siedziby Spółki.

Zobacz inwestycję

Modernizacja ujęcia wody „Karbowo”

2012-2013

54 958,70 zł

Zakup pompy i przebudowa układu pomiarowego, zakup sprężarki, zbiornika sprężonego…

Zobacz inwestycję

Urządzenie do neutralizacji odorów

2012-2018

64 823,00 zł

Zakupiono i zamontowano instalacje do neutralizacji odorów na terenie otwartym…

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni Etap IV

2012-2020

1 899 166,09 zł

W ramach zadania wybudowano nową komorę retencyjno - reakcyjną II…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym

2011 r.

16 519,75 zł

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS – 2011 r.

2011

973 038,28 zł

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika – ul. Poprzeczna (między ul. Nową, a ul. Podmiejską)

2011 r.

51 993,40 zł

Inwestycję zakończono 22.06.2011 r. Zakres robót obejmował: -rozbiórka istniejących chodników…

Zobacz inwestycję

Przebudowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Podmiejska – Mieszka I i Poprzeczna – Kombatantów

2011 r.

34 545,83 zł

Zadanie zakończono 4.11.2011 r. Zakres robót obejmował: -przestawienie krawężników 15x30…

Zobacz inwestycję

Budowa nawierzchni – ul. Prusa, ul. Jana Kasprowicza

2011 r.

163 082,57 zł

Zadanie zakończono 18.11.2011  r. Zakres robót obejmował: -roboty przygotowawcze -roboty…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia – ul. Sulerzyskiego

2011 r.

36 567,43 zł

Inwestycję zakończono 29.08.2011 r. Zakres robót obejmował: -kabel YAKY 4x16…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia – ul. Kalinowa

2011 r.

19 671,83 zł

Zadanie zakończono: 24.05.2011 r. Zakres robót obejmował: -kabel YAKY 4x16mm2…

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji deszczowej

2011 r.

1 221 142,99 zł

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do cieku…

Zobacz inwestycję

Budowa chodników – ul. Zielona i ul. Pomorska

2011 r.

99 415,50 zł

1.Ulica Zielona - zadanie zakończono 20.07.2011 r. Zakres robót obejmował:…

Zobacz inwestycję

Budowa infrastruktury technicznej na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym za torami

2011 r.

414 111,54 zł

Zadanie zakończono 6.10.2011 r. Zakres robót obejmował: -przyłącze kanalizacyjne z…

Zobacz inwestycję

Budowa oświetlenia ul. Krańcowa, ul. Skrajna

2011 r.

105 777,65 zł

Zadanie zakończono 5.12.2011 r. Zakres robót obejmował: -kabel YAKY5x16 -…

Zobacz inwestycję

Modernizacja nawierzchni – ul. Powstańców Wielkopolskich

2011 r.

98 231,07 zł

W 2011 r. wykonano roboty rozbiórkowe, ułożono nawierzchnię chodnika z…

Zobacz inwestycję

Budowa kanalizacji sanitarnej – ul. Długa

2011 r.

66 984,72 zł

Zadanie zakończono 7.09.2011 r. Zakres robót obejmował: -kanały z rur…

Zobacz inwestycję

Przebudowa ul. Długiej

2011 r.

1 331 654,52 zł

"Przebudowa ulicy Długiej w Brodnicy" Nr RPKP.01.01.00-04-116/10 o współfinansowanego z…

Zobacz inwestycję

Budowa chodnika ul. Ludwika Waryńskiego

2011 r.

31 991,93 zł

Inwestycję zakończono 27.05.2011 r. Zakres robót obejmował: -rozbiórkę istniejących chodników…

Zobacz inwestycję

Modernizacja nawierzchni – ul. Nowa Kolonia

2011 r.

169 752,30 zł

Zadanie zakończono 22.06.2011 r. Zakres: -roboty przygotowawcze i pomiarowe -roboty…

Zobacz inwestycję

Modernizacja nawierzchni – ul. Przedzamcze

2011 r.

23 785,83 zł

Prace zakończono 22.06.2011 r. Zakres prac obejmował: -roboty przygotowawcze i…

Zobacz inwestycję

Modernizacja sygnalizacji świetlnej układu komunikacyjnego

2011 r.

297 385,46 zł

Inwestycję zakończono 3.11.2011 r. Zakres wykonanych prac obejmował: -montaż instalacji…

Zobacz inwestycję

Urządzenie placów zabaw przy szkołach podstawowych nr 2, 4 i Szkole Podstawowej w ZS Nr 1 w ramach „Programu Radosna Szkoła”

2011 r.

674 577,85 zł

Wykonanie trzech placów zabaw przy szkołach podstawowych.

Zobacz inwestycję

Roboty wykończeniowe segmentu nr 1 w Zespole Szkół nr 1 w Brodnicy

2011 r.

108 185,71 zł

Zadanie zakończono 14.09.2011 r. Zakres prac: -roboty przygotowawcze -podbudowa pod…

Zobacz inwestycję

Wspieranie inicjatyw społecznych przy budowie sieci wod – kan.

2011 r.

63 983,92 zł

W 2011 r. wykonano: -podkłady pod posadzki -tynki wewnętrzne -instalację…

Zobacz inwestycję

Remont dachu SP1

2011 r.

50 000,00 zł

Inwestycję zakończono 20.09.2011 r. Zakres prac obejmował: -rozebranie pokrycia z…

Zobacz inwestycję

Doposażenie bazy transportowej

2011 r.

518 445,00 zł

Zakup koparko - ładowarki CAT432D, ciągnika rolniczego AGROMAR, samochodu VW…

Zobacz inwestycję

Zakup specjalistycznego samochodu MAN

2011 r.

446 000,00 zł

Zakup używanego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

Zobacz inwestycję

Modernizacja budynku magazynowo-biurowego

2011 r.

141 716,50 zł

Termomodernizacja budynku.

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni ścieków „Kościelna”

2011 r.

12 610,00 zł

Monitoring parametrów pracy przepompowni.

Zobacz inwestycję

Modernizacja przepompowni ścieków „Dworcowa”

2011-2012

111 098,00 zł

Monitoring parametrów pracy przepompowni, modernizacja układu pompowego.

Zobacz inwestycję

Modernizacja oczyszczalni ścieków – Etap III

2011-2012

4 394 606,95 zł

W ramach zadania uporządkowano gospodarkę osadową. Wykonano nową płytę kompostowni.…

Zobacz inwestycję

Renowacja sieci sanitarnej – ul. Cicha

2011-2016

207 316,18 zł

Rekonstrukcja kolektora sanitarnego metodą bezwykopową z zastosowaniem rękawa wykonanego z…

Zobacz inwestycję

Modernizacja ujęcia wody „Ustronie”

2011-...

122 772,85 zł

Systematyczne doposażanie obiektów ujęcia wody i stacji uzdatniania: zakup pomp,…

Zobacz inwestycję

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2013 r.

201

1 117 005,76 zł

Zobacz inwestycję
518

Od 2011 roku zrealizowaliśmy ponad 500 inwestycji!

301 639 660,89 zł

Łączny koszt inwestycji

147 911 093,74 zł

To kwota pozyskanych dofinansowań

Wszystkie inwestycje