Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2016 r.

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 1 353 000,99 zł

Opis inwestycji