Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Adaptacja stacji filtrów na garaże

  • Rok inwestycji: 2014-2015

  • Miejsce inwestycji: Ustronie 2A, 87-300 Brodnica

  • Łączna kwota inwestycji: 277 449,51 zł

Opis inwestycji

Przebudowanie dawnej stacji filtrów na garaże.