Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Aeratory pływające 7.5 kW komory 8a

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 96 184,04 zł

Opis inwestycji

Zakup i montaż aeratorów pływających o osi pionowej do napowietrzania i mieszania ścieków w komorze retencyjno-reakcyjnej.