Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Agregaty prądotwórcze

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: SUW Ustronie, Przepompownia Kościelna, SUW Karbowo, Centralna Przepompownia, Przepompownia Dworcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 376 265,49 zł

Opis inwestycji

Zakup agregatów prądotwórczych jak awaryjne źródło energii elektrycznej dla główny obiektów wod-kan.