Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Analizator sieci elektroenergetycznej

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: Oczyszczalnia ścieków - Brodnica, ul. Ustronie 20 A

  • Łączna kwota inwestycji: 12 450,00 zł

Opis inwestycji

Zakup analizatora sieci elektroenergetycznej, konsumpcji energii i rejestratora zdarzeń z przesyłem danych online.