Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Brodnicki Dom Kultury – Remont dachu

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: BDK - ul. Przykop

  • Łączna kwota inwestycji: 103 125,61 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 26.10.2012 r. Wykonano:

-rozbiórka pokrycia dachów z gontów 790 m2 (wywóz + utylizacja)

-pokrycie dachów papą i dachówką bitumiczną 790 m2

-uzupełnienie tynków

-naprawa obróbek blacharskich

-wymiana deskowania

-daszki wentylacyjne połaciowe

-rozbiórka pokrycia wieży 58 m2

-krycie dachu papą 58 m2

-wykonanie i montaż gzymsów z blachy miedzianej

-krycie wież i kopuł blachą miedzianą w karo 58 m2

-impregnacje desek i płyt.