Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Brodnickiej Sfery Psiej Aktywności

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gajdy

  • Łączna kwota inwestycji: 180 000,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie realizowano, zakres robót obejmował:

-niwelacja terenu z odwozem urobku – 111,44 m3

-podsypka piaskowa zagęszczona ręcznie – 16 m2

– wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem – 710,91 m2

– sadzenie drzew w terenie płaskim – 7 szt.

– ogrodzenie z siatki w ramach na słupkach stalowych o rozstawie 3 m

-zawieszenie na gotowych słupkach wrót stalowych z furtkami – 4 szt.

-montaż bramy ogrodzeniowej ze stali kształtowej wypełnione prętami prostymi

-wyposażenie placu psiej aktywności: labirynt mały – 1,00 szt.

-równoważnia duża 1,00 szt.

-hydrant z poprzeczką – 1,00 szt. słupki do slalomu – 1,00 szt.

-przeskok potrójny 1,00 szt.

-pochylnia łamana mała – 1,00 szt.

-tunel prosty – 1,00 szt.

-płotki duże i małe – 1,00 szt.; talerzyki – 1,00 szt.

-pochylnia prosta – 1,00 szt.

-tor z rurek – 1,00 szt.

-pochylnia skośna duża – 1,00 szt.

-psia toaleta – 1,00 szt.

-platforma – 1,00 szt.

-regulamin korzystania z placu 1 szt.

-ławka parkowa żeliwna – 4,00 szt.

-kosz na śmieci – 4,00 szt.

-kosz na psie odchody – 4,00 szt.