Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa budynku socjalnego przy ul. Generała Władysława Sikorskiego w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gen. Władysława Sikorskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 4 391 351,68 zł

Opis inwestycji

W dniu 06.02.2012 r. została podpisana umowa z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na dofinansowanie projektu pn.: „Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 62 w Brodnicy” w ramach Rządowego Programu Wsparcia Budownictwa Socjalnego ze środków Funduszu Dopłat. Według zawartej umowy Bank udziela finansowego wsparcia do kwoty 1.317.405,50 zł. Umowny termin zakończenia inwestycji: 31.10.2013 r. Zakres zadania obejmował: budynek mieszkalny wielorodzinny (komunalny) typu „galeriowiec” o pow. użytkowej 1.614,65 m2 z dachem dwuspadowym, krytym papą, 2 kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia, 3 klatki schodowe, stropy typu „filigran”,
-budynek gospodarczy parterowy przeznaczony na komórki lokatorskie o pow. użytkowej 110 m2,
-pieszo-jezdnie, place, chodniki, podjazdy dla niepełnosprawnych o łącznej pow. 0,3123 ha
-parking na 26 miejsc postojowych
-powierzchnie zielone 0,29 ha