Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika na Cmentarzu Komunalnym

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: Cmentarz przy ul. Gen Maczka

  • Łączna kwota inwestycji: 16 519,75 zł

Opis inwestycji