Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika na odcinku dł. 151 mb ul. Władysława Reymonta

  • Rok inwestycji: 2023 r./2024 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Własysława Reymonta

  • Łączna kwota inwestycji: 149 000,00 zł

Opis inwestycji

Rozbudowa ulicy Władysława Reymonta w Brodnicy poprzez budowę chodnika na odcinku o długości 151 mb.  Chodnik przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.