Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Kręta

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kręta

  • Łączna kwota inwestycji: 42 100,00 zł

Opis inwestycji

Zakres wykonanych prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

ławy betonowe z oporem pod krawężniki 25.88 m3

-ułożenie krawężnika betonowego wystającego o wymiarach 15×30 – 450 m

-profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 475,10 m2

-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 924,05 m2.