Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Nowa – lewa strona od ul. Wierzbowej do ul. Grażyny

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 44 972,06 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 13.03.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30

-obrzeża

-chodnik z kostki betonowej 6 cm- 488,90 m².