Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Podmiejska (na wysokości ogródków działkowych)

  • Rok inwestycji: 2016 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Podmiejska

  • Łączna kwota inwestycji: 58 065,76 zł

Opis inwestycji

W dniu 01.04.2016 r. dokonano odbioru robót związanych z przebudową chodnika w ulicy Podmiejskiej. Wykonano następujący zakres prac:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-wywóz gruzu

-ustawiono ławy betonowe z oporem pod krawężniki oraz ławy betonowe z oporem pod obrzeża

-ułożono nawierzchnię chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm – 612,64 m2.