Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika – ul. Poprzeczna (między ul. Nową, a ul. Podmiejską)

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Poprzeczna

  • Łączna kwota inwestycji: 51 993,40 zł

Opis inwestycji

Inwestycję zakończono 22.06.2011 r. Zakres robót obejmował:

-rozbiórka istniejących chodników

-obrzeży i płyt

-wywóz gruzu i ziemi

-obrzeża betonowe 20×6 – 250 m

-nawierzchnia z kostki 6 cm-500 m2

-regulacja studzienek tel. 8 szt.

-zaworów wodoc. i gazowych 20 szt.

-plantowanie skarp.