Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Reymonta II etap lewa strona od skrzyżowania z ulicą Grażyny

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Reymonta

  • Łączna kwota inwestycji: 31 760,30 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-ustawiono krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30; obrzeża 

-chodnik z kostki betonowej 6 cm- 351 m².