Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Szarych Szeregów (wzdłuż parkingu – prawa strona od ul. Nowej do ul. Armii Krajowej)

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Szarych Szeregów

  • Łączna kwota inwestycji: 37 968,13 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono w dniu 27.02.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-podbudowy

-zjazdy z kostki bet. 8 cm -50 m2

-ułożono krawężniki z odzysku 12 m, nowe – 6 m

-obrzeża 176,5 m; chodnik z kostki betonowej 6 cm – 388 m2.