Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika ul. Ludwika Waryńskiego

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ludwika Waryńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 31 991,93 zł

Opis inwestycji

Inwestycję zakończono 27.05.2011 r. Zakres robót obejmował:

-rozbiórkę istniejących chodników

-obrzeży i płyt

-wywóz gruzu i ziemi

-krawężniki betonowe 15×30 -150 m

-obrzeża betonowe 20×6 – 24 m

-nawierzchnia z kostki 6 cm-240 m2

-regulacja studzienek tel. 4 szt.