Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w ulicy Czarnieckiego

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Czarnieckiego

  • Łączna kwota inwestycji: 26 996,66 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 03.08.2012 r. Wykonano:

-korytowanie

-profilowanie podłoża

-podbudowy betonowe

-ławy pod krawężniki 5,950 m3

-obrzeża betonowe 20×6 170 m

-nawierzchnie z kostki 6 cm 255 m2.