Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w ulicy Reymonta

  • Rok inwestycji: 2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Reymonta

  • Łączna kwota inwestycji: 62 751,28 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 22.05.2013 r. Wykonano I etap:

-roboty rozbiórkowe

-korytowanie

-ustawienia obrzeża 300 mb

-podbudowy betonowe

-chodniki z kostki 6 cm -637 m2.