Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remonty i modernizacje Wspólnot Mieszkaniowych zarządzanych przez BTBS-2020 r.

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 1 235 917,58 zł

Opis inwestycji