Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w ulicy Wierzbowej i Kasztanowej (prawa i lewa strona w ulicy Wierzbowej do skrzyżowania z ulicą Kasztanową oraz prawa strona ulicy Kasztanowej od skrzyżowania z ulicą Wierzbową)

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Wierzbowa, ul. Kasztanowa

  • Łączna kwota inwestycji: 69 116,18 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 02.11.2012 r. Wykonano:

-krawężniki betonowe 15×30 -30 m

-obrzeża betonowe 20×6 -100 m

-chodniki z kostki 6 cm – 519 m2

-oznakowanie ulicy.