Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodników – ul. Zielona i ul. Pomorska

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Zielona, ul. Pomorska

  • Łączna kwota inwestycji: 99 415,50 zł

Opis inwestycji

1.Ulica Zielona – zadanie zakończono 20.07.2011 r. Zakres robót obejmował:

-rozbiórka podbudowy i krawężników

-wykonanie korytowania 257 m2

-krawężniki betonowe 15×30 100 m

-podbudowy betonowe

-nawierzchnie z kostki 6 cm 257 m2

-regulacja studzienek 3 szt.

2.Ulica Pomorska – zadanie zakończono 30.08.2011 r. Zakres robót obejmował:

-rozbiórka podbudowy i krawężników

-wykonanie korytowania 445 m2

-krawężniki betonowe 15×30 314 m

-obrzeża betonowe 84 m

-ławy pod krawężniki z oporem 19,421 m3

-podbudowy betonowe

-nawierzchnie z kostki 6 cm 445 m2, regul. urz. 1 szt.