Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z wzmocnieniem konstrukcji ul. Ustronie w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Ustronie

  • Łączna kwota inwestycji: 1 939 256,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

– budowę ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 2,5 m

-poszerzenie jezdni bitumicznej do 7,0 m wraz ze wzmocnieniem konstrukcji

-budowę zjazdów, długość przebudowanej drogi gminnej 0,574 km,

-budowę kanalizacji deszczowej: (200 mm – 81 m; 250 mm – 94 m; 315 mm – 215 m)

-budowa kanalizacji sanitarnej: (200 mm – 448 m, przykanaliki 200 mm – 137 m

-budowę oświetlenia drogowego.