Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa ciągu pieszo-rowerowego od ul. Cmentarnej do ul. Sienkiewicza

  • Rok inwestycji: 2019 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Cmentarna, ul. Sienkiewicza

  • Łączna kwota inwestycji: 269 858,46 zł

Opis inwestycji

Wybudowano ciąg pieszo rowerowy o długość 410 mb.