Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Domu Dziennego Pobytu Seniora SENIOR + w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2022 r./2023 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Tatrzańska 8

  • Łączna kwota inwestycji: 4 988 679,44 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował: wybudowanie budynku użyteczności publicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą tj., siłownią plenerową, altaną ogrodową, stołem do gry w szachy, altanką do biesiadowania, tarasem zadaszonym, ławkami oraz parkingiem i drogą wewnętrzną.

Budynek pełnić będzie funkcję budynku użyteczności na potrzeby dziennego pobytu seniora z tarasem zadaszonym.

Na parterze mieści się 35 pomieszczeń służących do prawidłowego funkcjonowania projektowego obiektu budowlanego.

Zadanie współfinansowane z dotacji pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.