Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi powiatowej nr 1814C wraz ze ścieżką pieszo – rowerową ulicy Kolejowej w Brodnicy od ulicy Karbowskiej do ulicy Granicznej

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Kolejowa, ul. Karbowska, ul. Graniczna

  • Łączna kwota inwestycji: 729 144,34 zł

Opis inwestycji

Gmina Miasta Brodncy partycypowała w kosztach.