Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont mostu na Drwęcy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Sienkiewicza

  • Łączna kwota inwestycji: 6 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa mostu na Drwęcy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 łączącej miasto z Rypinem i Sierpcem. To kolejna ważna inwestycja drogowa w tej części Kujaw i Pomorza.

Remont przeprowadzano dzięki dodatkowym środkom na inwestycje drogowe uruchomionym przez Urząd Marszałkowski w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zadanie obejmowało również przebudowę 600-metrowego fragmentu ulicy Sienkiewicza. Na jezdni ułożono ograniczającą hałas „cichą nawierzchnię”, wykonano też szczelny systemu odwodnienia, dzięki czemu woda z jezdni nie jest odprowadzana bezpośrednio do Drwęcy. Zaprojektowano nowe energooszczędne oświetlenie oraz trwałe oznakowanie poziome i pionowe. Nowy most jest przystosowany do przejazdu pojazdów o masie do 40 ton. Powstał też szeroki oddzielony od jezdni barierą chodnik, który w momencie dobudowania ścieżek rowerowych będzie pełnił funkcję ciągu pieszo-rowerowego. Pod mostem pojawiły się półki umożliwiające ptakom zakładanie gniazd. Koszt realizacji inwestycji wyniósł 6 mln złotych.