Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi ul. Jana Kasprowicza – odcinek do skrzyżowania z ul. Cypriana Kamila Norwida,

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana Kasprowicza

  • Łączna kwota inwestycji: 174 998,78 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 25.04.2014 r. Wykonano:

-roboty ziemne

-odwodnienie wpusty chodnikowe boczne 4 szt.

-ustawiono krawężniki 200,2 m

-krawężniki zjazdowe 91,8 m

-nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo żwirowych 875 m2; zjazdy z kostki 107 m2.