Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa drogi ul. Jagodowa, Wiśniowa

 • Rok inwestycji: 2015 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Jagodowa, Wiśniowa

 • Łączna kwota inwestycji: 694 997,83 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono, zakres robót obejmował: wykonanie przebudowy ulic miejskich: ul. Jagodowej i Wiśniowej w Brodnicy zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz dokumentacją powykonawczą.

1.Wybudowano:

 • kanalizację deszczową: kanały z rur PCW 200 mm – 33,5 m, 250 mm – 82,32 m; 315 mm – 685,17 mm
 • studnia rewizyjna 1200 mm – 21 szt.
 • studnia ściekowa uliczna z osadnikiem – 15 kpl.
 • nawierzchnię z kostki 10 cm- 50.24 m2

2. ul. Jagodowej:

 • nawierzchnia jezdni –ustawienie krawężnika
 • podbudowa
 • nawierzchnia z kostki 8cm 1482,00 m2
 • zjazdy z kostki 8 cm 91,20 m2
 • regulacja urządzeń – 21 szt.
 • nawierzchnia chodnika z kostki 6 cm 458,60 m2.

3. ul. Wiśniowej:

 • nawierzchnia jezdni – ustawienie krawężnika
 • podbudowa
 • nawierzchnia z kostki 8 cm 1118,40 m2
 • zjazdy z kostki 8 cm 70,00 m2
 • regulacja urządzeń -16 szt.
 • nawierzchnia chodnik z kostki 6 cm 182,90 m2.