Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi ul. Krańcowa

  • Rok inwestycji: 2014 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Krańcowa

  • Łączna kwota inwestycji: 350 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na nawierzchnię z kruszywa łamanego środki przeniesiono i zadanie wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg.