Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi ul.Michałowska

  • Rok inwestycji: 2014 r./2013 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Michałowska

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

W związku ze zmianą technologii budowy drogi z mieszanki mineralno – bitumicznej na nawierzchnię z kruszywa łamanego środki przeniesiono i zadanie wykonano w ramach bieżącego utrzymania dróg.