Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Budowa drogi ul. Polna – za torami kolejowymi

 • Rok inwestycji: 2015 r.

 • Miejsce inwestycji: ul. Polna

 • Łączna kwota inwestycji: 496 427,01 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

1. przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych na skrzyżowaniu z ul. Polną

2. branża drogowa:

 • roboty przygotowawcze,
 • pomiarowe i rozbiórkowe
 • wykonanie odwodnienia: studzienki 500 mm-3 kpl., 1200-4 kpl., 1500 mm-1 kpl.
 • przy kanaliki 21m,

3.elementy ulic:

 • krawężniki na ławie bet. z oporem -498 m
 • podbudowy 8+15 cm
 • nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych (wiążąca+ ścieralna) 1812 m2, chodniki i zjazdy
 • kostka betonowa 6 cm szara-472 m2
 • kostka z odzysku 21 m2
 • czerwona 51 m2
 • oznakowanie

4.roboty wykończeniowe.