Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi ul. Henryka Wieniawskiego – kontynuacja

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Henryka Wieniawskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 49 077,00 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres prac obejmował:

-roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

-roboty ziemne

-podbudowy

-ławy betonowe z oporem

-krawężniki betonowe wystające o wym. 15×30 134,60 m

-obrzeża

-chodnik z kostki betonowej 8 cm- 345,48 m²

-roboty wykończeniowe.