Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Malinowa

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Malinowa

  • Łączna kwota inwestycji: 195 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa drogi wraz z odwodnieniem – zadanie zrealizowano, wykonano:

-nawierzchnię z kostki brukowej bet. 8 cm – 760,48 m2 + zjazdy 50,3 m2

-kanalizację deszczową z rur PCV – 14,00 m.