Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa garażu konstrukcji stalowej wymiary 4×6 m w kotłowni

  • Rok inwestycji: 2020 r.

  • Miejsce inwestycji: Malickiego

  • Łączna kwota inwestycji: 9 290,99 zł

Opis inwestycji