Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 4

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: ul. Nowa

  • Łączna kwota inwestycji: 14 600 000,00 zł

Opis inwestycji

6 grudnia 2023r. w Urzędzie Miejskim w Brodnicy podpisana została umowa z firmą Hosta Group sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Grębocinie na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 4 w Brodnicy)”. Koszt inwestycji wyniesie 14.576.781,96 zł, z czego 5 602 600,00 zł to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu Sportowa Polska z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, natomiast 125 000,00 zł to dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zakres prac obejmuje budowę:

– hali sportowej wraz z wyposażeniem oraz połączeniem komunikacyjnym w postaci łącznika do istniejącego budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz 2 salami lekcyjnymi, szatniami wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną,

– sieci instalacji: wody i hydrantów ppoż, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,

– instalacji elektrycznej i instalacji odgromowej

– oświetlenia i zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji zaplanowano również przesadzenia i nasadzenia zieleni, budowę chodników, dróg i parkingów oraz elementów małej architektury.

Termin realizacji inwestycji to 31 lipca 2025 r.