Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa hydrofornii – ul. Wczasowa

  • Rok inwestycji: 2018-2023

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Wczasowa

  • Łączna kwota inwestycji: 84 600,55 zł

Opis inwestycji

Budowa nowej hydroforni przy ul. Wczasowej.