Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej na nowopowstającym osiedlu mieszkaniowym za torami

  • Rok inwestycji: 2011 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana III Sobieskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 414 111,54 zł

Opis inwestycji

Zadanie zakończono 6.10.2011 r. Zakres robót obejmował:

-przyłącze kanalizacyjne z tłocznią: rurociąg PE PEHD 110 mm – 334,68 m, 225 mm-351,06 m, 200 mm-17,10 m;

-przewierty 150-250 mm – 15,8 m; 300-600 mm – 14,9 m

-studnia rozprężna 1 szt.

-studnia rewizyjna 1 szt.

-tłocznia ścieków 1 szt.

-stacja podnoszenia ciśnienia wody

-rurociąg PVC 160 mm – 5 m

-komora studni +zestaw podnoszenia ciśnienia 1 kpl.

-montaż zbiornika membranowego 1 szt.