Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej- Pienińska, Sudecka, Tatrzańska

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pienińska, ul. Sudecka, ul. Tatrzańska

  • Łączna kwota inwestycji: 475 150,36 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano:

1. ul. Sudecka:

-budowa kanalizacji sanitarnej (200 mm-257 m) 

-kanalizacji deszczowej (200 mm-28,00 m, 300 mm-163 m, 250 mm-87 m) poprzez wcinkę w istniejące studnie kanalizacyjne w ul. Sudeckiej.

2. ul. Tatrzańska:

-przebudowa nawierzchni jezdni (655,80 m2) w ul. Tatrzańskiej wraz z budową chodnika (187,50 m2) i zjazdów z kostki brukowej betonowej (26,00 m2)

-wykonanie odcinka sieci wodociągowej (110 mm-30,00 m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinkę w istniejącą sieć wodociągową

-wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej (200 mm-12,00 m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinkę w istniejącą studnię betonową

-wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej (200 mm-10,00 m) w ul. Tatrzańskiej (skrzyżowanie z ul. Świętokrzyską) poprzez wcinkę w istniejącą studnię betonową.