Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej – roboty ziemne w ulicy Jana III Sobieskiego w Brodnicy

  • Rok inwestycji: 2012 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Jana III Sobieskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 19 680,00 zł

Opis inwestycji

Wykonano wstępne roboty ziemne, pozwalające ukształtować teren drogi do posesji zlokalizowanych przy ulicy Jana III Sobieskiego.