Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej ul. Pienińska, Sudecka, Świętokrzyska

  • Rok inwestycji: 2015 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pienińska, Sudecka, Świętokrzyska

  • Łączna kwota inwestycji: 142 901,60 zł

Opis inwestycji

Zadanie zrealizowano, wykonano nawierzchnię w ulicy Świętokrzyskiej, zakres zadania obejmował:

-wykonanie robót przygotowawczych i rozbiórkowych

-roboty ziemne

-ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem 331,1 m

-podbudowę 10 cm piasek, 20 cm kruszywo 0/31,5 – 927 m2

-nawierzchnię jezdni z kostki brukowej betonowej szarej gr.  8 cm – 927 m2

-regulację urządzeń w jezdni 13 szt.