Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej – ul. Pienińska, ul. Sudecka, ul. Tatrzańska

  • Rok inwestycji: 2018 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Pienińska, ul. Sudecka, ul. Tatrzańska

  • Łączna kwota inwestycji: 415 278,49 zł

Opis inwestycji

Zadanie wykonano, zakres robót obejmował:

-nawierzchnię jezdni ul. Sudeckiej wraz z łącznikiem do ul. Podhalańskiej z kostki betonowej – 1923,67 m2, ograniczonej obustronnie krawężnikiem betonowym

-budowę nawierzchni chodnika z kostki betonowej – 529 m2, zjazdy 76,5 m2.