Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa infrastruktury technicznej – ulica Gen. Stanisława Pruszyńskiego (prawa strona za przejazdem kolejowym przy ulicy 18 Stycznia)

  • Rok inwestycji: 2017 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Gen. Stanisława Pruszyńskiego

  • Łączna kwota inwestycji: 764,96 zł

Opis inwestycji

Realizacja w 2018 roku, środki wydatkowano na opłatę przyłączeniową.