Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

„Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20 m x 40 m wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Brodnicy”

  • Rok inwestycji: 2024 r.

  • Miejsce inwestycji: Szkoła Podstawowa nr 3 w Brodnicy

  • Łączna kwota inwestycji: 3 159 419,00 zł

Opis inwestycji

Budowa zadaszenia o wymiarach zewnętrznych 42 m x 26 m i wysokości maksymalnej 10 m istniejącego boiska sportowego w formie hali stalowej z wypełnieniem ścian z płyt warstwowych oraz dachu łukowego pokrytego membraną. Budynku socjalno-sanitarnego parterowego murowanego oraz łącznika o konstrukcji stalowej.