Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa instalacji chłodzenia mieszanki paliwowo- powietrznej dla układu Kogeneracji

  • Rok inwestycji: 2022 r.

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 224 193,14 zł

Opis inwestycji