Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa instalacji fotowoltaicznej

  • Rok inwestycji: 2023-...

  • Miejsce inwestycji: Lidzbarska 33

  • Łączna kwota inwestycji: 0,00 zł

Opis inwestycji