Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji deszczowej – ul. Wczasowa

  • Rok inwestycji: 2015-2016

  • Miejsce inwestycji: Brodnica, ul. Wczasowa

  • Łączna kwota inwestycji: 148 955,00 zł

Opis inwestycji

Budowa sieci kanalizacji deszczowej PVC o średnicach: 400 mm – 65 m, 315 mm – 65 m, 250 mm – 25 m, 200 mm – 25 m.