Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Południowej Etap II

  • Rok inwestycji: 2021 r.

  • Miejsce inwestycji: ul. Południowa

  • Łączna kwota inwestycji: 526 600,00 zł

Opis inwestycji

Zakres prac obejmował wykonanie:
– kanału z rur kanalizacyjnych PP, łączonych na wcisk/rury łącznie z uszczelką/o średnicy zewnętrznej: 200 mm – 42,00 m;
– rurociągów kanalizacyjnych z rur PP kielichowych, o średnicy nominalnej: 630 mm – 249,00 m;
– ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie – średnica kręgów: 1200 mm – głębokość do 2,5 m– 7 szt.;
– ustawienie studni rewizyjnej z kręgów betonowych, w gotowym wykopie – średnica kręgów:1200 mm – głębokość do 3,0 m– 5 szt.;
– ustawienie wpustu ulicznego H=2,0 – 14 szt.
– przebudowa istniejącej sieci i przyłączy wodociągowych –5 kpl.